Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spår færre og dårligere posttjenester

Over en halv million nordmenn risikerer å få post bare én dag i uka, viser ny utredning. Trenger vi dagens postvesen? Si din mening nederst i saken.

I dag presenterer Samferdselsdepartementet en rapport som skisserer et kraftig barbert postvesen om ti år.

Analyse- og rådgivningsbyrået Oslo Economics har utarbeidet rapporten for Samferdselsdepartementet der postgangens framtid ser dyster ut.

- Rapporten viser paradoksalt nok at økt konkurranse gjør at posttjenestene blir dyrere for staten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til Nationen, med henvisning til rapporten som tar for seg hvordan framtidens Post-Norge vil se ut dersom EUs postdirektiv innføres.

Rapportens hovedkonklusjoner er at innføring av EUs tredje postdirektiv, som åpner for konkurranse også på post under 50 gram, vil svekke Postens inntektsgrunnlag.

Alternativene er enten å femdoble de statlige overføringene, fra 500 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner årlig, eller å videreføre dagens overføring og bygge ned tilbudet til tre dagers postombæring, avvikling av A-post, og nedleggelse av de mellom 110-130 postkontorene som ikke lønner seg.

Frykter fløteskumming

Trussel nummer én er likevel ny teknologi, som gjør papirposten passé. Adressert brevpost har sunket med 30 prosent fra år 2000 til 2009, kundebesøk i postkontorer har falt 20 prosent siden 2003, og de neste ti årene forventes det at nedgangen bare fortsetter.

Hvis kun økonomien skal styre, vil det i framtiden være lønnsomt med bare én postlevering i uken for 15 prosent av landets husstander, tre for 25 prosent, og fem for de resterende 60 prosentene.

Kleppa frykter at direktivet vil torpedere prinsippet om samme posttjenester over hele landet.

- Hvis vi vedtar å innføre direktivet, så kan det komme leverandører inn og skumme fløten ved at de konkurrer bare i de mest lønnsomme delene av virksomheten. Det underliggende er altså at fløteskumming vil gjelde de mest sentrale områdene. Da må vi betale ekstra for å opprettholde likeverdige tjenester i hele landet, sier hun.Vil ha likeverdige tjenester

Annonse

Rapporten tar utgangspunkt i at innføringen av postdirektivet vil lede til ett av tre utfall: At trusselen om konkurranse er nok til å presse ned prisene i sentrale strøk, eller at det etableres en landsdekkende konkurrent, eller at konkurransen kun vil oppstå i de mest lønnsomme markedene.

Sistnevnte omtales som «fløteskumming», og kan i ytterste konsekvens lede til at Posten kun sitter igjen med de ulønnsomme posttjenestene.

«Konsekvensene for næringsliv og forbrukere vil være mer kostnadsbaserte priser, som igjen kan bety høyere priser for sendinger til kunder i høykostområder», heter det i rapporten, noe som får Kleppa til å steile.

- Det sitter veldig langt inne å gi slipp på prinsippet om likeverdige tjenester. Det vil ha ringvirkninger for bosetting og lokalt næringsliv, og det har direkte konsekvenser for den valgfriheten vi skal ha i bunnen for vår politikk: Å gi folk muligheten til å bestemme hvor de vil bo og leve, sier hun.

Lover nøye vurdering

- Men å holde på dette prinsippet koster altså fem ganger så mye som i dag. Er det verdt det?

- Det er et veldig godt spørsmål, og det er et spørsmål Vi skal vurdere veldig nøye, sier Kleppa.

Opprinnelig skulle markedene for brev under 50 gram liberaliseres med virkning fra 2007, men prosessen har ved flere anledninger blitt utsatt. Kleppa gir klart uttrykk for at hun ikke har noe hastverk med å implementere direktivet.

- Det er 15 land som skal implementerer dette direktivet i løpet av 2011. Vi er overhodet ikke der. Vi skal vurdere konsekvensene meget nøye, og ta den tiden vi trenger, sier hun.

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke