Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp vil stanse «ludoregler» ved gårdssalg

To dager etter at Stortinget vedtok nye regler for omsetning av landbrukseiendommer, ber regjeringen om endringer. Nå kan hele saken bli stanset.

Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Lovvedtaket henger ikke sammen, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NTB.

Sammen med Ap, KrF og SV tar han nå initiativ til å stanse lovendringene før de skal behandles for andre gang i Stortinget fredag.

– Dette er en av våre viktigste lover og regulerer hvem som kan eie jord og skog i Norge. Vi kan ikke behandle regelverket som om det var ludoregler, sier Pollestad.

Tilfreds Dale

KrF stemte for enkelte av endringene da Stortinget gikk til votering tirsdag, men i de mest kontroversielle spørsmålene om arealgrense for konsesjonsplikt og reglene for priskontroll var det Venstre som sikret regjeringspartiene flertall.

– Endringene styrker den private eiendomsretten i landbruket. Det bli mindre offentlig inngrep i omsetningen av mindre jord- og skogeiendommer, sa en tilfreds landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB da resultatet var klart.

Men nå viser det seg at det hefter tre feil ved lovvedtaket. I en epost fra Landbruksdepartementet pekes det på at særlig én av feilene kan ha et potensielt stort omfang.

Nå må en lovanmerkning utarbeides i tide til fredagens votering, for å hindre utilsiktede effekter, som i sin tur må igjennom en tredje lovbehandling før sommerferien.

Les også: – Dale forstår ikke nabosalg-motstand

– Uholdbart

Pollestad mener prosessen står til stryk og at vedtaket er uholdbart.

Annonse

– Da disse lovsakene ble behandlet i Stortinget på tirsdag, ble noen deler vedtatt og andre deler ikke vedtatt. Summen av dette er at vi har en eiendomslovgivning som ikke henger sammen, forklarer Pollestad.

Han mener Stortinget bør avvise loven nå og be regjeringen komme tilbake med en sak som er skikkelig gjennomarbeidet.

Venstre kan også denne gang sikre regjeringspartiene flertall og sørge for at lovbehandlingen går igjennom som forutsatt. NTB hadde ved 16-tiden torsdag ennå ikke fått fatt i partiets talsperson Pål Farstad.

Nye regler

Endringene som i realiteten alt er vedtatt av Stortinget, vil innebære en liberalisering av eiendomslovgivningen som det er vanskelig å se konsekvensene av, mener Pollestad.

Stortinget vedtok blant annet å heve arealgrensen for konsesjonsplikt fra 25 dekar til 35 dekar samt å unnta rene skogeiendommer fra priskontroll. Det innebærer at om lag 3.700 færre eiendommer enn i dag kan utløse konsesjonsplikt ved overdragelse.

Tilsvarende endring av arealgrensen for lovbestemt boplikt innebærer at om lag 12.300 færre eiendommer vil utløse boplikt ved erverv innen nær familie eller av en med odel.

Opprinnelig ville regjeringen gå enda lenger og skrote hele konsesjonsloven, men dette er det ikke flertall for på Stortinget.

Neste artikkel

Bondelaget vil gi mjølkerekning til forbrukarane