Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp raljerer over Frps bomløsning

Økt byråkrati og flere bomstasjoner kan bli resultatet av Fremskrittspartiets nye bomløsning, mener Senterpartiets Geir Pollestad.

– Ordningen til Frp  kan gi mer vei, men også flere bomstasjoner, sier Senterpartiets Geir Pollestad (til venstre). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
– Ordningen til Frp kan gi mer vei, men også flere bomstasjoner, sier Senterpartiets Geir Pollestad (til venstre). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Ordningen blir svært byråkratisk. Veien bygges. Staten betaler en del av veien. Resten finansieres med et lån i Kommunalbanken. Staten eier Kommunalbanken. Kommunalbanken krever renter. Rentene betales av bompengeselskapet. Staten betaler penger tilsvarende rentene til bompengeselskapet, framholder Pollestad på sin blogg.

Han mener det er grunn til å tro at flere veiprosjekter blir realisert når det blir billigere å lånefinansiere.

– Ordningen kan gi mer vei, men også flere bomstasjoner. Rett og slett fordi det blir enklere å få regnestykkene til å henge sammen fordi skattebetalerne overtar en del av regningen, mener Pollestad.

Han anfører at pengene som brukes til rentekompensasjon, kunne ha gått direkte til å øke den statlige andelen i prosjektet. Det ville gjort at bompengeselskapene ikke måtte låne så mye og rentekostnadene hadde reelt sett gått ned. Med rentekompensasjon går ikke rentekostnaden ned, den flyttes fra bilistene til skattebetalerne, hevder han.

Annonse

Følg landsmøtet til Frp live

Neste artikkel

MDG vil at bilister også skal betale for toget