Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solberg savner svar fra Støre

Statsminister Erna Solberg (H) strever med å kjenne igjen Arbeiderpartiet. Hun mener hovedrivalen i norsk politikk ikke har funnet seg selv under Jonas Gahr Støres ledelse.

Statsminister Erna Solberg tror arbeidsledigheten vil øke noe, men at de fleste nordmenn vil oppleve 2015 som like godt som 2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg tror arbeidsledigheten vil øke noe, men at de fleste nordmenn vil oppleve 2015 som like godt som 2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi lurer litt på hva slags parti det er for tiden. På noen områder er de mindre forutsigbare enn før. Det har vært mye fram og tilbake i oljepolitikken og i klimaspørsmålet, sier hun.

– Jens Stoltenberg hadde aldri gått inn for å bruke 1 milliard på Syria – uten å anvise hvor pengene skal hentes ifra, tilføyer hun.

Statsministeren har åpnet dørene til en julepyntet representasjonsbolig. Snart er 2014 over. Det er kanskje like greit. Høsten har vært tung.

Stolt

– Vi må ta til etterretning at velgerne ikke synes så godt om oss nå som de gjorde for ett år siden, sa Solberg under det halvårlige, oppsummerende møtet med pressen 17. desember.

Selv er hun stolt av alt regjeringen har fått til. Problemet er at velgerne ikke ser det på samme måten.

Fra september til november falt gjennomsnittlig oppslutning om Høyre fra 26,6 prosent til 22,7 prosent. Samtidig svever Arbeiderpartiet over 40 prosent – opp 10 prosentpoeng fra valget i fjor.

– Det er interessant at Ap på mange områder nå stiller spørsmål ved hva de selv gjorde i regjering. Når de for eksempel tenker nytt om utdanning, må jo det forstås som en kritikk av den rødgrønne regjeringens politikk, mener statsministeren.

Savner svar

Solberg har vanskelig for å svare på hvorfor Arbeiderpartiet gjør det så bra. Men hun antyder at situasjonen fort kan forandre seg.

– Jeg savner klare svar fra Arbeiderpartiet – ikke bare nye og store spørsmål. Det samme tror jeg også velgerne vil gjøre etter hvert.

Hun avviser at Ap nå synes å følge Høyres strategi fra tiden i opposisjon. Da ble Erna Solberg og partifellene anklaget for å sitte stille i båten og mene minst mulig.

– Vi satt ikke stille i båten, men leverte kontinuerlig forslag og snakket om hva Høyre ville med sin politikk, sier Solberg, som anklager Ap for å være mer opptatt av å krangle enn å snakke om egne løsninger.

– Vi var ikke konfliktorientert i opposisjon slik Arbeiderpartiet er, hevder hun.

Økt usikkerhet

Ved inngangen til et nytt år er det usikkerhet som preger det politiske liv: Usikkerhet om de økonomiske utsiktene, om sikkerhetspolitikk, om truslene fra internasjonal terrorisme.

Annonse

Men for egen person nærer hun ingen frykt, statsministeren.

– Nei, det gjør jeg ikke. Men så er jo jeg en av landets mest påpassede personer.

Veksten i kjøpekraften blir mindre neste år. Ledigheten ventes å stige. Krona svekkes og rentebanen er usikker.

– De fleste nordmenn vil oppleve 2015 som et like godt år som 2014. Men totalt sett tror vi nå at det vil bli noen flere arbeidsledige til neste år.

Resepten er å styrke næringslivets vekstkraft og omstillingsevne. Skattene skal ned – også for folk flest.

– Muligheter for alle

Enkeltsaken hun trekker fram som betydningsfull, handler om de minste blant oss.

– Å sørge for at alle barn med lese- og skrivevansker får god hjelp under de første skoleårene. Det er den viktigste investeringen vi gjør, sier hun.

– Jeg er opptatt av et samfunn som har muligheter for alle, der det ikke er din sosiale bakgrunn som avgjør hvor langt du kommer. Det er et samfunn der de svakeste får muligheten til å leve et likeverdig liv.

Statsministeren slår fast at spørsmålet om retten til brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede vel så mye er et ideologisk som et praktisk spørsmål for henne.

– Alle har rett til å bestemme over sitt eget liv i størst mulig grad, sier hun.

Stortinget vedtok å rettighetsfeste BPA-ordningen i juni.

Neste artikkel

Erna vil bli stjerna – igjen