Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søk i tilskuddslistene på nationen.no

Se hva hver bonde fikk utbetalt i produksjonstilskudd i februar.

Norske bønder kan søke om produksjonstilskudd to ganger i året, 20. august og 20. januar.

Nå er utbetalingene fra søkerrunden i august i fjor lagt ut på nettsiden til Statens landbruksforvaltning som søkbare lister.

Du kan søke på navn, kommune og fylke.

Bøndene fikk utbetalt pengene i februar. Tilskuddet baserer seg på fjorårets produksjon.

Du får også oversikt over utbetalinger av produksjons- og avløsertilskudd i 2009 og 2010.

Annonse

Gå til de søkbare tilskuddslistene.

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en rekke tilskuddsordninger som bønder kan søke på. Produksjonstilskuddene utgjør i år om lag 7,4 milliarder kroner av jordbruksavtalens 13,3 milliarder kroner.

Les også: Økobønder i Eidsvoll får mest i tilskudd

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid utgjør om lag 1,2 milliarder kroner.

Andre tilskuddsordninger i jordbruksavtalen er regionale miljøtilskudd, pristilskudd, utviklingstiltak og andre velferdsordninger. I tillegg er virkemidler som tollvern, avgifter og skatt viktige elementer i rammebetingelsene for landbruket.

Neste artikkel

Gartnerhallen vil gjerne diskutere arbeidstiden til sesongarbeidere