Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Smart grep

Forslaget om et nasjonalt forlik om personvern og datalagring kan bli en vinnersak for Sp.

Senterpartiet presenterte på tirsdag en ny strategi i kampen mot EUs datalagringsdirektiv. Partiet vil samle alle partier, bortsett fra Ap, til et nasjonalt forlik om personvern. Forslaget er et smart politisk trekk. Det kan også å bli en vinnersak for Sp.Senterpartiets mål er å få til regler rundt lagring av data og overvåking som ikke går ut over personvernet. Samtidig ser partiet at politiet har behov for viktige sporingsvekstøy i sitt arbeid. Derfor inviterer Sp til et samarbeid for å finne framtidsrettete løsninger der begge disse behovene tas hensyn til. Et slikt forlik bør appellere til de andre partiene. Debatten om datalagringsdirektivet har vist at velgerne er opptatt av personvern. Samtidig tar folk politiets argumenter på alvor. Økende kriminalitet og stadig grovere overgrep skremmer. Senterpartiet har rett i at disse motstridende interessene finnes på flere områder enn på datalagringsområdet. Invitasjonen fra Sp til et bredt forlik om personvern kan både bli en løsning og et problem for Høyre. Forslaget innebærer et nei til EUs direktiv. Det er avgjørende for Sp, som med god grunn frykter at en iboende mekanisme i et slikt direktiv kan åpne for stadig mer overvåking. I Høyre er det stor motstand mot de angrepene på personvernet som ligger i datalagringsdirektivet. Samtidig er Høyres politikere grunnleggende skeptiske til å si nei til EU. Derfor vil et Høyre-ja til Sps forslag utfordre angsten for å provosere EU. Samtidig er det små sjanser for at Høyres ønske om å få til et modifisert direktiv spesielt for Norge, når fram i EU. Et slik halvveisløsning vil undergrave et direktiv som allerede er omstridt innad i unionen. Hvis Sp får alle partiene unntatt Ap med på et nei til datalagring og ja til et forlik om personvern, blir dette et dobbelt nederlag for Ap. Da sier Stortinget nei til EU. Samtidig blir Ap stående utenfor en nasjonal forlikspolitikk som partiet vanligvis er en sterk tilhenger av.Klikk for innhold

Annonse

Neste artikkel

Går hardt ut mot strømtiltak til egen regjering: – Folk vil oppleve høyere strømpriser