Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukerne skuffet over Landbruksmeldingen

Regjeringens landbruksmelding er skuffende og innfrir ingen av hovedkravene, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Den klareste konsekvensen av denne landbruksmeldingen er at dagens landbrukspolitikk videreføres. En gjennomsnittlig jordbruksavtale inneholder flere endringsforslag enn denne stortingsmeldingen, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg. Hennes hovedkrav til meldingen har vært økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet. Hun har også krevd at meldingen må inneholde forpliktende formuleringer om hvordan norsk landbruk skal utvikles. -Dessverre må vi konstatere at ingen av våre hovedkrav ble innfridd, sier hun. I meldingen heter det at regjeringen skal legge til rette for at matproduksjonen øker i takt med etterspørsel og økende befolkning. Regjeringen understreker også viktigheten av å bruke gress- og beiteressurser til matproduksjon. Dette er vel og bra, mener Furuberg, men hun blir skeptisk når hun ser på side 96 i meldingen. Der heter det at «grovfôrproduksjonen ekstensiveres og husdyrproduksjonen intensiveres med økt bruk av kraftfôr, noe som innebærer at husdyrproduksjonen kan økes på dagens arealgrunnlag». -Dette innebærer ikke en reell styrking av selvforsyningen, sier Furuberg. Hun tolker dette som at regjeringen legger opp til fôrproduksjon i utlandet. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger