Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget: - Ny regjering må følge opp statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier det er viktig at den nye regjeringen følger opp de rødgrønnes landbruksbudsjett.

- Statsbudsjettet inneholder mange positive elementer for norsk landbruk. Dersom vi skal klare å øke matproduksjonen i Norge, slik et stort flertall på Stortinget er enige om, er det viktig at den nye regjeringen følger opp disse elementene, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.- Positivt med kornlagre

Hun synes det er svært positivt at regjeringen foreslår å etablere beredskapslagre for matkorn, og å øke bevilgningen til beredskapslagre av såkorn, som Nationens papirutgave melder mandag.

- Det er viktig ut ifra et beredskapshensyn og viser at regjeringen tar en stadig mer usikker situasjon internasjonalt på alvor, sier Furuberg.

I forslaget til neste års statsbudsjett bevilger regjeringen 5 millioner kroner til etablering av beredskapslager av matkorn. I 2013 ble det innført beredskapslager av såkorn. Bevilgningen til dette formålet er i statsbudsjettet foreslått økt til 4,5 millioner kroner.- Steg i riktig retning

Statsbudsjettet følger opp jordbruksavtalen fra i vår som ga grunnlag for en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk i jordbruket.

Les også: De rødgrønne bevilger til kornlagre i statsbudsjettet

Annonse

- Jordbruksavtalen i vår var et steg i riktig retning, både for å redusere inntektsforskjellen mellom bøndene og andre grupper i samfunnet og for at vi skal kunne klare å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten, sier Furuberg.Mer til forskning

Furuberg sier også at det er positivt at regjeringen gjennom statsbudsjettet foreslår å styrke de landbruksfaglige miljøene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord- Trøndelag med henholdsvis 3 og 1 millioner kroner, og at forskningsaktiviteten i landbruket foreslås økt med 22,4 millioner kroner i 2014.

Les også: Frp ser ut til å få landbruksministeren

- Det er viktig at det satses på forskning og utvikling i landbruket, og at fagmiljøene innenfor landbruket styrkes. Det vil være viktig for utviklingen av landbruket i et langsiktig perspektiv, sier Furuberg, som også er glad for at regjeringen ønsker å utarbeide en strategi for å bedre konkurranseevnen i skogbruket, Skog 22.

Sjekk ut hele statsbudsjettet

Neste artikkel

Senterungdomen vil kutte EØS-midlane: – Usosialt og usolidarisk