Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget krever sterkere importvern

Før jordbruksforhandlingene starter vil Småbrukerlaget ha en klargjøring fra regjeringen om at landbruket skal sikres med en så effektiv tollbeskyttelse som mulig.

Flertallet i Stortingets næringskomite vil sikre norsk landbruk med et velfungerende importvern. I innstillingen om landbruksmeldingen heter det at at «Norge etter gjeldende WTO-avtale har adgang til å benytte enten kronetoll eller prosenttoll for de viktigste jordbruksvarene. Dette flertallet er enige i at dette handlingsrommet må nyttes for å sikre et velfungerende importvern også i framtida».

Flertallet er Ap, SV, Sp og KrF, og lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, ønsker at valgmuligheten mellom kronetoll og prosenttoll skal nyttes fullt ut slik at landbruket får maksimal beskyttelse mot import.

- Dette er positive formuleringer, og vi forutsetter at regjeringa vil bidra til et velfungerende importvern og at den mest effektive tollbeskyttelse velges, uten at jordbruket «må betale» for dette. Dette bør regjeringa slå fast i forkant av jordbruksforhandlingene, sier Furuberg.

Annonse

Småbrukerlederen har også merket seg at flertallet i den samme innstillingen er positive til å utvide beiteområdene i utmark og ønsker å styrke distriktsprofilen i områder hvor utviklingen i landbruket er «særlig bekymringsfull». Sammen med landbrukmeldingens visjon om bruk av norske ressurser, som grovfôr og beite, og at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet, synes Furuberg at det pekes ut satsingsområder som må få konsekvenser allerede i vårens jordbruksoppgjør.

- Jordbruksforhandlingene i 2012 vil gi det første svaret på om dette er politiske løfter med innhold. Under forhandlingene må volumprodusentenes inntekter sikres gjennom økte priser i markedet. Friske budsjettmidler og eksisterende budsjettmidler må i sterkere grad gå til distriktsjordbruket og økt beitebruk samt bidra til en variert bruksstruktur over hele landet, sier Furuberg.

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger