Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget ber landbruksministeren om flom-dispensasjon fra regelverket for produksjonstilskudd

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om dispensasjon fra regelverket for produksjonstilskudd for flomrammede bønder.

I et brev til landbruksministeren ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et møte for å diskutere bøndene som er rammet av flommen.

Les også: Flommen vil koste en kvart milliard

- Bønder i de verst rammede områdene får erstatning fra naturskadefondet. Men for dem som kun rammes av våte jorder og ødelagte avlinger er saken en annen. De vil få dårlig produksjon, og dermed dårlig inntekt. På grunn av det får de igjen mindre produksjonstilskudd, og ender opp i en meget dramatisk situasjon der de rammes dobbelt av flommen, sier Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget.

Les også: Forsikringsselskap rår folk til å flytte fra flom- og rasområder

I brevet til Vedum ber hun landbruksministeren innføre en dispensasjon fra reglene for produksjonstilskudd.

- Flere bønder vil ikke ha mulighet til å gjøre nødvendig arbeid på jordene sine denne våren og sommeren, og vil dermed ikke være berettiget til produksjonstilskudd. Vi ber Vedum gi en dispensasjon, for å lette den økonomiske belastningen for dem det gjelder betraktelig, sier hun.

Vil tape penger

Furuberg får full støtte fra Ivar Odnes, fylkesleder i Oppland Senterparti.

- Det er ikke tvil om at bøndene rammes dobbelt opp når de mister både produksjonsinntekter og produksjonstilskudd på grunn av flomrammede avlinger. Jeg støtter Furuberg fult ut i forslaget om dispensasjon fra regelverket, sier han.

Les også: Bjørke ber bøndene hjelpe hverandre gjennom vanskelig vår

Odnes sier det er vanskelig å spå hvor store inntektstapene for bøndene kan bli på grunn av avlingssvikt.

Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Annonse

- Det er individuelt i hvor stor grad de ulike gårdsbrukene er rammet. Men det er klart flomrammede bønder vil tape penger, det er det ikke tvil om, sier han.

Raskere skadetaksering

I tillegg til dispensasjonsønsket, vil Furuberg diskutere muligheten for at kommuner kan tilføres ekstra ressurser for å foreta raskere skadetaksering og saksbehandling i forbindelse med naturskade. Hun sier flere bønder fremdeles ikke har mottatt all erstatning de har krav på etter flommen i 2011.

- Sånn kan det ikke være. Det er rett og slett kritisk. Det er veldig mange som har kontaktet oss og tatt opp dette problemet, nå er det på tide å få endret regelverket, sier hun.

Se bilder: Bønder kjemper mot vannet

Odnes støtter henne fullt ut også her.

- Det er et vesentlig moment, det må gjøres noe fra staten. Vi kan ikke ha så lang taksering og saksbehandlingstid som vi har hatt tidligere. Her må kapasiteten styrkes vesentlig, sier han.

Les også: Staten venter store erstatningskrav fra landbruket etter flommen

Landbruks- og matdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere brevet fra Furuberg før Nationen gikk i trykk tirsdag ettermiddag.

I Nationens e-avis for onsdag 29. mai kan du også lese om Steinar Hauglien, som fikk gården ødelagt av flom i 2011. Til tross for skader også i år, søker han ikke om naturskadeerstatning.

Neste artikkel

Ingen satser på norsk havremelk: – Finnene og svenskene er langt flinkere til å finne nye bruksområder