Dette er et annonseprodukt fra Tun Media produsert etter gjeldende retningslinjer

Annonse

Slik blir ditt nye hjem til

Vi i Älvsbyhus vil at du skal kjenne ditt hus godt. Vi setter trygghet og forutsigbarhet for våre kunder høyt. Her gir vi deg hele livshistorien til ditt nye Älvsbyhus – fra treet blir plantet i de svenske skoger, til det står ferdig montert på din tomt.

1. Et tre blir plantet

Det begynner i de svenske skoger. Alle husene fra Älvsbyhus bygges av tømmer. Kortreist høykvalitets gran og furu fra Sveaskog som gjennom sin FSC-serfisering garanterer at trærne i skogen blir utnyttet på en bærekraftig måte – med balanse mellom miljø og produksjon. Ordningen stiller krav til at skogsdriften ikke fører til avskoging og at hogsten tar hensyn til miljøet og lokalbefolkningen.

For hvert minutt vokser det opp fire nye Älvsbyhus av sentvoksende furu og gran av høy kvalitet i svenske skoger. Før treet kan hugges, har det gjerne vokst i 100 år. Hvert tre blir nøye utvalgt for å sikre det beste tømmeret til ditt nye hus.

– Til et normalt Älvsbyhus benytter vi rundt 63 kubikkmeter tømmer, noe som tilsvarer cirka 200 trær. Og til normalhuset går det med omtrent 43 000 spiker, forteller Jens Sundström. Han er teknisk sjef for Älvsbyhus i Sverige.

2. Fra tømmer til plank

Daglig leverer tømmerbilene trevirke til Älvsbyhus sitt eget sagbruk i Älvsbyn i Nord-Sverige. Her blir hver stokk målt for å gi best mulig utbytte. Deretter avbarkes og sages stokkene, for så å bli til planker som sorteres og kjøres til store tørkerom.

Den svenske husprodusenten har valgt å legge eget sagbruk og produksjonen av hus i produksjonsskogens nærområde. Kort transport er kostnadseffektivt, selv om svensk tømmer ikke er billigst.

– Men den korte transporten og tømmerets gode kvalitet, sikrer at det gir god økonomi, sier Älvsbyhus sin tekniske sjef.

I tillegg til kvalitet og lavt kostnadsnivå, er miljøet svært viktig for Älvsbyhus. Sundström viser til at Älvsbyhus har et svinn på tømmeret på kun en halv prosent, mot normalt fem.

– Vi utnytter absolutt alt tømmeret. Siden vi har full kontroll på hele produksjonsprosessen, kan vi sørge for at rett bit på treet benyttes på rett sted i huset, forsikrer Sundström.

Det tømmeret som ikke blir til plank, blir for eksempel gjenbrukt til flisfyring og oppvarming av fabrikken.

– Slik er vi et miljøvennlig valg for kunden, hvor vi sørger for gjenvinning i alle ledd, sier han.

3. Ditt nye hus tar form

Når du har valgt ditt hus fra Älvbyhus, hjelper din rådgiver deg med å tilpasse huset best mulig til deg og din families behov. Det undersøkes hvilke muligheter det er på din tomt og hvilke tilpasninger og tilvalg som skal gjøres for for at ditt hus skal bli akkurat slik du ønsker det.

Ditt nye hus blir tegnet og alt bestilles inn. Papirarbeid og nødvendige søknader til myndighetene blir håndtert av din rådgiver i Älvsbyhus.

– Vi har ikke bare et komplett fysisk tilbud til kundene våre. Vi vil også hjelpe til med hele prosessen. Det er jo ikke så lett å være sin egen byggherre, sier Sundström.

Han forteller at Älvbyhus sine folk har kunnskap og innsikt i alle de administrative prosessene som kreves før, under og etter husbyggingen.

4. Godt solid grunnarbeid

Byggrunnen er selve fundamentet for huset som skal bygges.

– Alle Älvsbyhus bygges på en prefabrikert, spesialkonstruert krypkjeller, forteller Sundström.

Du må selv sørge for å grave ut tomten, slik at krypkjelleren kan legges på en stabil grunn. Men Älvsbyhus sine rådgivere har god kontakt med entreprenør- og gravefirmaer i alle distrikter hvis du trenger hjelp til å få utført denne jobben.

Krypkjelleren gir deg mulighet til å komme til de fleste av husets tekniske løsninger og konstruksjoner.

– Både levering og montering av krypkjeller inngår selvsagt i husprisen vår, forsikrer Älvsbyhus sin tekniske sjef.

Annonse

5. Spesialister bygger på fabrikken

Deretter starter byggingen av ditt hus under varme og trygge omgivelser på fabrikken i Karlstad i Sverige. Alt som kan gjøres på fabrikken gjøres der. Med god logistikk kan Älvsbyhus bygge hus svært effektivt og med lave kostnader.

Husmodulene bygges på ulike stasjoner tilpasset hver seksjon. På fabrikken i Karlstad er det mellom 50 og 60 ansatte som er spesialister på sine områder.

– Her har håndverkerne spesialkunnskap. De er for eksempel snekkere, elektrikere og våtromseksperter, og de vet hvordan hver eneste seksjon skal bygges best mulig, forteller Sundström.

På fabrikken gjøres mest mulig klart til ditt nye hus. Her blir huset isolert, kjøkkenet montert og baderommet får våtromsplater og sanitærutstyr.

– Fra den første veggene slås sammen til modulene står ferdig til utkjøring, tar en det en ukes tid, forteller Sundström.

6. Huset reiser hjem

Når modulene er ferdige, lastes de på vogntog og beskyttes godt mot vær og vind. Deretter starter reisen til husets nye tomt, der grunnarbeidene er ferdige og grunnmuren står klar for å ta i mot huset.

– Transporten går uten mellomlagring fra fabrikken i Karlstad til din tomt i Norge, forteller Sundström.

Byggsystemene er utviklet slik at de enkelt skal kunne transporteres på et 20 kvadratmeter stort lasteplan.

– Har du valgt et normalhus, som for eksempel Astrid, kommer det tre vogntog med tilhenger, altså seks lass, hjem til deg, sier Sundström.

7. Huset ditt reiser seg

Selve monteringen av ett Älvsbyhus går på en dag! Modulene, som er presist bygget på fabrikken, monteres sammen på kun få timer. Deretter bygges taket som dekkes til slik at det holder seg tørt.

– Våre effektive montører kommer både fra Norge og Sverige, forteller Sundstöm.

8. Snart klart for innflytting

I løpet av de neste ukene gjøres alt det resterende arbeidet inne i huset. Selve monteringen tar gjerne to til tre uker.

– Etter fem til syv uker er huset ditt helt klart for innflytting, sier Sundström.

Hus med halvannen-etasjes leveres med uinnredet toppetasje. Älvsbyhus sine forhandlere gir deg gjerne gode råd til hvordan du selv kan innrede etasjen.

Sundström peker på at det ellers også er fullt mulig å utføre noe av innredningsarbeidet selv.

– Men vi anbefaler det ikke. Våre folk er best på å gjøre huset ferdig, avslutter han.

Bestill katalog her!

Neste artikkel

Prisen på huset stemte på krona