Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SLF: 38 prosent av kraftfôret er import

I fjor måtte landbruket importere 682.000 tonn kraftfôrråvare for å produsere "Godt Norsk" kjøtt.

Ny statistikk fra Statens landbruksforvaltning (SLF) avslører at mye av kjøttet som markedsføres som "Godt Norsk" i høyden er "ganske norsk". 38 prosent av kraftfôrkiloene som dyrene legger i seg, var nemlig importert i fjor.

- Importandelen i norsk kraftfôr øker, konstaterer SLF i en fersk melding.

Av 1.815.000 tonn kraftfôrråvare var 682.000 basert på utenlandsk råvare. Det betyr at hver nordmann la beslag på 137 kilo importert kraftfôrråvare i fjor.

Intensiv betyr import

Importen øker selv om det totale forbruket av kraftfôr er stabilt.

Andelen karbohydratråvarer av totalen har nemlig sunket fra 78 prosent i 2001 til 72 prosent i fjor. Norge er relativt godt selvforsynt med slik råvare.

Samtidig har proteininnholdet i miksen økt fra 16 til 21 prosent. Det aller meste av proteinene må importeres.

- Utviklingen har vært vært jevn over flere år. Etterspørselen etter kraftfôr med høy proteinandel er knyttet til større ytelseskrav og økt antall høytytende dyr i husdyrproduksjonen, melder SLF.

Tallkrøll

Det ble importert nær 130.000 tonn soyabønner i fjor. Bønnene ble malt til mel i Norge før de ble blandet i kraftfôret. SLFs statistikk teller "soyamel", og dermed er disse tonnene "norske" i statistikken. Det gir en importandel på 30 prosent. Dersom disse tonnene regnes som importerte, nådde importen opp i 682.000 tonn i fjor, en importandel på 38.

Annonse

Soyamelforbruket øker, og utgjør alene 12 prosent av det totale råvareforbruket. Derfor vil også spriket mellom SLFs regnemetode og den reelle importen øke. Landbruksdebattant Svenn Arne Lie er kritisk.

- SLF er nok en gang slumsete i statistikken over kraftfôrråvarenes opprinnelse. De bidrar til ytterligere skepsis til myndighetenes håndtering av politisk betente tema, melder Lie på facebook.

Doblet import

- Landbruksmyndighetene har store utfordringer med å presentere et virkelighetsbilde av situasjonen i næringen som gir tillit, skriver Lie.

Bondelaget har nettopp tatt til orde for høyere norskandel i norsk mat. Bondelaget krever at beregningen av norsk selvforsyningsgrad tar hensyn til import av kraftfôrråvare.

Fra 2000 til 2010 økte importen av landbruksvarer fra 16,6 til 35,2 milliarder kroner i verdi. Volumøkningen er nesten like stor.

I år forventer aktørene i næringen at kjøttimporten passerer 15 prosent av forbruket i Norge.

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land