Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slagsvold Vedum hevder EU presser Sverige til å sette ut ulv

De svenske planene om å omplassere ulvevalper fra dyrehager til ulvehi ute i naturen, er et resultat av press fra EU. Det fikk Senterpartiet opplyst fra den svenske landbruksministeren i går.

Nestleder Trygve Slagsvold Vedum og andre Sp-politikere ga i møter med landbruksminister Eskil Erlandsson og flere riksdagsmedlemmer uttrykk for at planene om omplassering av ulvevalper også berører Norge og vil skape problemer på norsk side. Ifølge Sp-politikeren var svenskene lydhøre for argumentene, og flere ga uttrykk for at de selv er skeptiske.

- Også i Sverige er prosjektet svært omstridt, men etter press fra EU har Riksdagen gått inn for å sette ut ulv fra dyreparker for å styrke genene til den ville stammen, sier Slagsvold Vedum.

Bakgrunnen er at EU har underkjent den svenske beslutningen om at ulvestammen ikke skulle bli større enn 210 dyr. Beskjeden fra Brussel er begrunnet med at ulvestammen er truet av innavl, og at flere dyr må til for å begrense sårbarheten og hindre at genmaterialet blir enda dårligere.

- Svenskenes plan nå er at omplassering av ulvevalper fra dyreparker vil tilføre ulvestammen nye gener slik at den blir mindre sårbar. Da kan det bli mulig å gjeninnføre taket på 210 ulver og la Sverige forvalte sine egne rovdyr, sier Slagsvold Vedum.

I samtaler med riksdagsrepresentanter fra Värmland fikk de norske politikerne opplyst at planene om omplassering må passere flere hindre før de kan realiseres.

- Selv om den svenske regjeringen har bestemt at EU-kravet skal følges opp, ligger det et punkt i forskriften som gjør det svært vanskelig. Grunneier og lokale jaktinteresser må godkjenne utsettingen av ulv i de aktuelle områdene, og det er det svært få som går med på, sier Senterpartiets nestleder.

Møtet med landbruksministeren styrket også Slagsvold Vedums håp om at svenskenes ulveplaner havarerer.

Annonse

- Jeg har en god følelse etter å ha snakket direkte med den svenske statsråden. Det kom signaler om at prosjektet i første omgang utsettes, og hele møtet var konstruktivt, sier han.

Også andre norske politikere har engasjert seg mot planene om omplassering. Fylkesmann Sylvia Brustad har hatt møter med svenske myndigheter, og tidligere statsråd Erik Solheim tok saken opp flere ganger.

- Vi har fortalt svenskene at vi er veldig skeptiske. Vi er blant annet redde for at ulver som er alet opp i dyreparker vil være mer nærgående overfor mennesker enn ville dyr, sa Solheim til TV2 11. februar.

Slagsvold Vedum var like tydelig i går.

- Jeg ga tydelig uttrykk for at planene om å flytte ulvevalper fra svenske dyrkeparker til naturen er helt uakseptabelt. Den svenske ulven er ikke bare svensk. Den skaper store problemer også på den norske siden av grensen, sier han.

Generalsekretær Knut Magnus Olsen, stortingsrepresentant Geir Pollestad og politisk rådgiver Anne Marie Aanerud var også med på Sps tur til Stockholm.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen