Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skyting av moskus vekker protester

I løpet av tre dager har 450 personer skrevet under på en protest mot planene om å felle 25 moskus på Dovrefjell.

Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag vil redusere moskusbestanden fordi den skal ha vokst seg for stor. Foto: Roald Evensen
Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag vil redusere moskusbestanden fordi den skal ha vokst seg for stor. Foto: Roald Evensen

– Vi er en gjeng med moskuselskere som er bekymret for hva som vil skje med moskusen hvis man nå reduserer bestanden, sier Berit Helberg, som står bak underskriftsaksjonen, til NRK.

Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag vil redusere moskusbestanden fordi den skal ha vokst seg for stor.

– Det har vært en stor bestandsvekst de siste årene, og nå ligger vi på 270 dyr. Det er for mange til at vi kan holde dem innenfor kjerneområdet som er satt av til moskusen, sier rovviltkonsulent Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Berit Heiberg er imidlertid bekymret for hva som kan komme til å skje med moskusbestanden dersom den skulle bli rammet av et nytt sykdomsutbrudd. Et sykdomsutbrudd i 2012 førte til at antall dyr ble redusert fra om lag 350 til drøyt 200.

Annonse

– Vi er redd for at det samme skal skje igjen. Hvis antall moskus reduseres og vi igjen skulle miste 70–150 dyr på grunn av sykdom, vil ikke moskusflokken på Dovrefjell være levedyktig lenger, sier Helberg.

Aksjonsgruppa som er startet, setter nå sin lit til at Klima- og miljødepartementet skal stoppe den planlagte moskusfellingen.

Neste artikkel

Flytteforslag for investeringsstøtte skapar bondestrid