Sjukehusa har kutta for lite i antibiotikabruken

Norske sjukehus skal kutte antibiotikabruken med 30 prosent. Helse Møre og Romsdal auka sin bruk av breispektera antibiotika med meir enn ti prosent i fjor.

Skal kutte: Det er framleis ein lang veg att før norske sjukehus har nådd sine mål for kutt i bruken av breispektera antibiotika. Foto: Mariann Tvete
Skal kutte: Det er framleis ein lang veg att før norske sjukehus har nådd sine mål for kutt i bruken av breispektera antibiotika. Foto: Mariann Tvete

Norm-Vet

Norm-Vet er kort for Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk knyttet til dyr og mat.

Verdas helseorganisasjon reknar antibiotikaresitens som eit av dei mest alvorlege trugsmåla mot folkehelsa i verda.

EUs reknar med at omlag 25 000 menneske i EU-området døyr kvart år som følgje av antibiotikaresistens.

Regjeringa har vedteke ein nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Overforbruk av denne typen antibiotika er ein viktig drivar for utvikling av resistente bakteriar. Dette kjem fram i rapporten frå overvakingsprogrammet Norm-Vet som overvakar bruken av antibiotika i Noreg og førekomsten av antibiotikaresistente bakteriar i Noreg.

Kutt

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Blindpassasjer med konsekvenser