Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sigbjørn Johnsen på offensiven for en presset norsk bankgaranti

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) var i går i Brussel for å møte EU-politikerne som kan avgjøre innskuddsgaranti-saken.

- Hovedsporet er gjennomslag, men veto er ikke ute av vurderingen, sier Johnsen.Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) hadde først og fremst møte med den tyske sosialdemokraten Peter Simon, saksordfører for bankgarantidirektivet i EU-parlamentet.

I tillegg møtte han en representant for den kristendemokratiske gruppen i parlamentet, Burkhard Balz.- Det var greie karer å prate med, begge to. De skjønner godt argumentene vi kommer med, og jeg føler at argumentene går inn, men tida får vise om vi får gjennomslag, sier Johnsen til Nationen.

Les også: Rabalder-direktivene

Direktivet er nå til behandling i EU-parlamentet, hvor finanskomiteen etter planen legger fram sin innstilling 17. mars.

Ifølge Johnsen betyr det at de fleste partigrupperingene vil konkludere i løpet av februar. Norge planlegger å kontakte flere av de andre grupperingene, ikke bare sosialdemokrater og kristendemokrater - som er de største grupperingene.- Det vi nå gjør, er å stå på i forhold til forhandlinger i EU-systemet. Finanskommissær Barnier kommer til Norge senere i vinter, da er det også på dagsorden. Vi får se hva det endelige resultatet blir. Så får vi se hva vi gjør eller ikke, sier Johnsen- Er det aktuelt å legge ned veto?- Ja, veto er og med i vurderingen. Men hovedsporet vårt er å få gjennomslag.EU-vennligere ordningerNorge har foreslått flere justeringer av det norske opplegget for å gjøre det lettere å svelge for EU.

Blant annet vil Johnsen innføre et såkalt «eksportforbud», så norske banker som etablerer filialer i utlandet, ikke får med seg den gunstige norske innskuddsgarantien som konkurransefortrinn overfor andre lands banker.

Annonse

Samtidig foreslår han at EU-banker som etablerer seg i Norge, skal få ta del i norsk innskuddsgarantiordning for innskytere i det norske markedet.EUs finanskommissær Michel Barnier har ved flere anledninger sagt eller skrevet at EU bekymrer seg for at den norske innskuddsgarantien skal føre til kapitalflukt.

Muligheten for at slike bevegelser av småinnskudd, og påfølgende storinnskudd, mellom land skal føre til en dominoeffekt av fallende banker, er en av grunnene til at EU ønsker harmonisering. Norge mener en gransking av kapitalbevegelsene mellom nordiske land viser at den norske ordningen, som er bedre enn i de andre nordiske landene, ikke har konkurransevridende virkning.

Bedring for EU-landDa europeiske banker begynte å vakle og i noen tilfeller gikk over ende, innså mange politikere i flere land at det bankbrukende publikum trengte bedre garantier for sine innskudd. EU har allerede et bankinnskuddsgarantidirektiv fra 1994, som legger en minstegrense på 20.000 euro (157.800 kroner) for innskuddsgarantier for EU-land.

I dag er ikke den garantien stor nok, er vurderingen. Derfor foreslår EU å innføre en garanti på 100.000 euro (788.900 kroner), og harmonisere denne.

Det vil si at beløpet ikke bare er det minste garantibeløpet et land kan ha, det er også det største. Det betyr økte garantier for alle EU-land. For EØS-landet Norge, som i dag har en innskuddsgarantigrense på to millioner kroner, betyr det en betydelig innstramming.Lettere å legge nedPå et seminar i januar identifiserte den spanske økonomiprofessoren Rosa María Lastra, som er en ekspert på internasjonal pengerett, tre hovedbegrunnelser for direktivet:- Det skal beskytte bankkundene.- Det skal forhindre bankkriser, såkalte «bank runs», der en stor mengde kunder trekker ut pengene fra en bank i faresonen samtidig.- Det gjør det lettere for myndighetene å stenge ned en bank som faktisk bør stenges, siden bankkundene vet at innskuddene deres er beskyttet selv om banken slås konkurs.

Champions LeagueLastra mener det er spesielt viktig å se på hvordan store, overnasjonale banker med filialer i flere land både i og utenfor EU skal håndteres.Hun foreslår en «Champions League»-løsning, der internasjonale storbanker har en EU-innskuddsgaranti, mens nasjonale banker har en nasjonal innskuddsgaranti.

Neste artikkel

De har én representant – nå seiler det nye bondepartiet opp til å bli blant de største i Nederland