Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterungdommen er lei av at SV får kontrollere Miljøverndepartementet

Sandra Borch, leder i Senterungdommen, trekker fram SVs syn på rovdyrpolitikk, skogvern og motorferdsel i utmark som grunner til å kaste SV ut av Miljøverndepartementet.

Sandra Borch, leder i Senterungdommen, mener Miljøverndepartementet og SV er et hinder for Senterpartiet skal få gjennomslag for sin politikk. Hun mener at seks år med SV-statsråd i Miljøverndepartementet er nok.

- SV har handbrekket på i viktige saker som rovviltforliket, satsing på skog som en del av klimaløsningen og ikke minst ny lov om motorferdsel i utmark, sier Borch.

Borch sier hun er spesielt fortvilet over Miljøverndepartementets vedtak om kutt i kvotene om uttak av gaupe. Slutten av januar bestemte departementet at jaktkvota skulle reduseres fra 157 til 118 dyr.

- Det er i strid med rovviltforliket som ble vedtatt av stortinget i fjor, og er dermed med å undergrave stortingets legitimitet. Det er også med på frata de regionale rovviltnemndene sitt mandat i å forvalte rovviltbestandene. Det viser at miljøverndepartementet nå ikke følger rovviltforliket som ble inngått i sommer, sier Borch.

Les også: Heidi Sørensen (SV): - For mange og for få rovdyr er like galt

Borch mener dessuten at Miljøverndepartementet og SV er den største bremseklossen i satsingen på skog som en del av klimaløsningen.

Annonse

Tidligere denne måneden lanserte Senterpartiet sin plan for å redde klimaet og norske utslippskuttforpliktelser: Storstilt skogplanting skal inn i klimameldingen, som et av de viktigste klimatiltakene i Norge. Men det var ikke SV og miljøvernminister Erik Solheim videre positiv til.

- Planting av skog i Norge er et av de viktigste klimatiltakene vi kan bidra med, og det forundrer meg derfor at Miljøverndepartementet kan gå så hardt ut mot dette forslaget, sier Borch. I tillegg tar Borch opp saken om ny lov for motorferdsel i utmark.

- Her er det helt klart SV med miljøvernminister Solheim i spissen som trenerer en ny lov for motorferdsel i utmark. At SV har klart å sperre for denne saken så lenge er for meg helt uforståelig,sier Borch.

Hva mener du? Debatter saken under.

Neste artikkel

Sterkere skog mot snølast og stormkast