Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiet: Kommuner må få penger igjen for mineralindustri

Kommuner som sier ja til mineralindustri, må få penger igjen, foreslår Senterpartiet. SV åpner for ekstra skatt

Norske kommuner må få penger igjen for å godta mineralindustri på sitt område, men næringen kan ikke få økte skatter.

Det er Senterpartiets utgangspunkt når regjeringen skal ferdigstille sin lenge varslede mineralstrategi.

Sps programkomité foreslår i utkast til nytt program at skatter og avgifter i større grad skal tilbakeføres til kommunene som setter av areal til mineralnæringen.

- Vi ønsker ikke å øke det totale skattetrykket, sier Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talsperson i Sp.

Les også: Nordiske regjeringer vil ta kontroll med mineralverdiene

Lange Nordahl sier det kan bli aktuelt å tilbakeføre avgifter fra stat til kommune eller å innføre arealavgift på bekostning av statlige skatter eller avgifter.

Regjeringspartner SV vil på sin side ikke utelukke økte skatter dersom kommunene skal få økte inntekter fra mineralnæringen. På spørsmål om en ekstra kommunal avgift kan bli aktuelt, svarer næringspolitisk talsperson Alf Holmelid (SV) slik.

- SV har åpnet for den typen skattlegging av fiskeoppdrett, men jeg har ikke lyst til å gå videre inn på det nå.

Annonse

Les også: Mineralboom kan gjenåpne flere norske gruver

Holmelid sier SV ikke har konkludert i diskusjonen om skatter og incentiver i arbeidet opp mot regjeringens mineralstrategi.

- Men vi må huske på at mineraler er naturressurser som er ulikt fordelt i landet. Så det er gode grunner til at en andel av ressursene kommer fellesskapet til gode, sier han.

Det er anslått at det finnes mineraler til en verdi mellom 1500 og 2000 milliarder kroner i Nord-Norge. Det kanadiske selskapet Dalradian Resources har kjøpt rettighetene til mineraljakt på 5 prosent av landarealet i Norge.

Flere ordførere i Nord-Norge har bedt regjeringen sørge for mer penger i kassen til kommuner som sier ja til å satse på bergnæringen.

Les kommentarer fra flere aktører i eavisa til Nationen for tirsdag 18. september. Den kan kjøpes her.

Neste artikkel

Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister