Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiet går mot rødgrønn reform

Senterpartiet startet valgkampen med et ønske om å skrote samhandlingsreformen, som partiet selv var med på å innføre i regjering.

Senterpartiets ledertrio Trygve Slagsvold Vedum, nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og 1. nestleder Ola Borten Moe ble gjenvalgt på landsmøtet i Haugesund i helgen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Senterpartiets ledertrio Trygve Slagsvold Vedum, nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og 1. nestleder Ola Borten Moe ble gjenvalgt på landsmøtet i Haugesund i helgen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

En helt ny samhandlingsreform var blant kampsakene som partiet vedtok under helgens landsmøte i Haugesund.

Sp mener at dagens ordning, som ble innført i 2012, har gjort tilbudet dårligere for pasienter som er klare til å skrives ut fra sykehus.

– Det er mellom tre og fire ganger så mange utskrivingsklare på sykehus i dag som før reformen. Ordningen har blitt redusert til en krangling om regninga, sier partiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

Var skeptisk

Reformen hadde som formål å bedre samhandlingen mellom sykehusene og kommunene og gjøre at pasienter som var klare for å reise hjem etter et sykehusopphold, fikk gjøre det.

Systemet ble lagt om slik at kommunene måtte betale litt over 4.000 kroner for hvert ekstra liggedøgn for en ferdigbehandlet pasient.

– Vi ser at sykehusene har gjort en endring i definisjonen av når en pasient er utskrivingsklar, uten medisinfaglig hold, men for at de skal spare penger, hevder Toppe.

– Vi må være villige til å innrømme at økte insentiver ikke var riktige veien å gå, sier hun.

Tjenester nær folk

Landsmøtet handlet ellers om å flytte offentlige tjenester nærmere folk. Senterpartiet mener blant annet at de regionale helseforetakene bør legges ned, og at sykehusdriften bør legges til lokale foretak med folkevalgte styrer.

– I en del av de områdene der mennesker er involvert, har vi stordriftsulemper. Vi må bygge opp den lokale sykehusberedskapen i stedet for å bygge ned, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Annonse

Partiet vil også fjerne den parlamentaristiske styringsmodellen fra fylkene og kommunene fordi formannskapsmodellen er bedre egnet til å sikre lokaldemokratiet.

Klimadebatt

Også klima ble diskutert på landsmøtet. Sp mener FNs togradersmål skal legges til grunn for styringen av statlig eide selskaper og oljefondets investeringer.

Samtidig fikk Senterungdommen gjennomslag for sitt mål om at oljefondet skal investere minst like mye i fornybar energi som i fossile energikilder innen 2025.

– Vi er nødt til å bruke oljefondet for å få til det grønne skiftet. Dette vedtaket er et steg i riktig retning, sier ungdomspartiets leder Erling Laugsand.

Sp ønsker også å dele oljefondet opp i flere mindre fond som skal styres i de regionale finansmiljøene. Det vil gi større innsyn i hvordan pengene forvaltes og økt avkastning, mener partiet.

Partilederen avsluttet landsmøtet søndag med nærmest å love valgseier i høstens kommunevalg.

– Reis hjem, mobiliser, bli flere, og så skal vi feire på valgnatta, sa Vedum.

Neste artikkel

Skog, biomangfold og klima