Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seksualisering av barndommen

Dagrun Eriksen, stortingsrepresentant KrF "Til alle dere som mener at dette innlegget er nok et innlegg fra en KrF pekefinger, vil jeg si at dette reagerer jeg på som kvinne"

Til alle dere som mener at dette innlegget er nok et innlegg fra en KrF pekefinger, vil jeg si at dette reagerer jeg på som kvinne

Jeg ser klare tendenser til seksualisering i samfunnet og kommersialisering av barn og unges hverdag. Seksuelle undertoner dukker opp i de merkeligste sammenhenger, gjerne koblet til svært unge jenter eller barn. Denne seksualiteten framstår som en slags forbruksvare. Samtidig formidles verdier om grenseløs frihet til å velge, eksperimentere og nyte alt det enkelte individ kan tenke seg å gjøre. Den sterkestes og smartestes rett dyrkes.

Seksualisering av barndommen har gått for langt. Det er skremmende at fem-seksåringer vil ha bh. Sexy plagg i stadig mindre størrelser, blondeundertøy for småjenter og kroppsnær mote er blitt trukket fram i media denne våren. Selv små jenter går sexy kledd i all slags vær. De blir diktert av moten. Jeg ønsker ikke å kritisere barna, men dem som kler opp småjentene. De voksne må ta ansvar. Verdien av at barn skal være barn må vi verne om.

Såkalte jenteblader er proppfulle av artikler om sex. Her får jenter lære at det er viktig å se sexy ut, og 10-12-åringer får inntrykk av at de er unormale om de ikke har debutert når de er 14. Jeg ønsker at vi alle etterlyser ansvarlighet fra reklame og medier. Reklame, ofte rettet mot unge jenter, kan ikke forbys. Da må det skapes et mottrykk. Og til alle dere som mener at dette innlegget er nok et innlegg fra en KrF pekefinger, vil jeg si at dette reagerer jeg på som kvinne. Det krenker min identitet. Jeg ønsker at flere sa i fra.

Annonse

Kanskje må vi ha sexpress som tema inn på skolens timeplan for å motvirke det økende sexfikserte kjøpepresset mot jenter. Innføring av forbrukerundervisning i skolen kan være et nødvendig hjelpemiddel for å bevisstgjøre barn og unge, til å formidle skepsis til reklamens budskap. Jeg tror at unge mennesker fremover blir mer bevisste forbrukere.

Barn helt ned i sju-årsalderen lider av spiseforstyrrelser i Norge i dag. Jeg er bekymret over det jeg kan observere som skjer med jentekroppen som resultat av kommersialiseringen. Seksuell image til stjerner, klesmoter, jenteblader, andre moter, media; kort sagt kommersialisering i vid forstand har fått jenter i alderen 5-9 år til å ligne mer på 15-16-åringer i kroppslige uttrykk, både i klær og kroppsbevegelser.

Babefikseringen er filmskaper Margreth Olin også opptatt av. Hennes kritikk av damebladene i forbindelse med dokumentarfilmen "Kroppen min" skapte het debatt. Hun sier at seksualiseringen i samfunnet handler ikke om åpenhet eller frigjøringskamp. Tvert imot er det bakstreversk og gammeldags. Jeg synes ikke at jeg kunne sagt det mer presist. Seksualitet er en fin og dyr gave, den forsvinner lett dersom vi ikke markerer entydig hvilke grenser som må ivaretas. Vi har alle et ansvar for å medvirke til verdibevissthet på dette området. Det handler ikke om åpenhet om seksualitet. Det handler om at sex selger.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997