Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Se bildene fra Altaaksjonen

14. januar er det 30 år siden politiet stormet leiren i Stilla og fjernet demonstrantene mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget.

Altautbyggingen splittet Norge. Protestene kom umiddelbart da NVE i 1968 la fram de første planene om kraftverket i Alta- Kautokeinovassdraget. Utbyggingen ville berøre samiske områder og reindriftsnæringen. En stund var det tale om å demme ned samebygda Masi, men de planene ble skrinlagt og Masi varig ble vernet i 1973.

Fra informasjon til demonstrasjon

De første demonstrasjonene kom da Stortingets kommunalkomité i august 1970 besøkte Masi, og i 1973 ble motstanden organisert da Altautvalget ble dannet. Utvalget drev stort sett informasjonsarbeid.

12. juni 1978 ble Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget stiftet. På det meste hadde den 90 lokallag og 20.000 medlemmer. I styret satt blant andre folk som var medlemmer av Høyre, AKP og Arbeiderpartiet, og over 10.000 deltok i ulike typer demonstrasjoner.

I juli året etter rykket demonstranter inn i anleggsområdet. Aksjonen fikk stor medieoppmerksomhet, og deltakere fra hele landet strømmet inn i området og vekslet på å lenke seg sammen slik at de blokkerte veien og stanset anleggsmaskinene. Myndighetene svarte med den største politiaksjonen som har vært her i landet etter 2. verdenskrig. Mer enn 600 politifolk pluss styrker fra Sivilforsvaret var utkommandert da leiren 14. januar 1981 ble ryddet.

Strenge dommer

Annonse

I rettsoppgjøret etter at lenkene var kuttet og demonstrantene båret bort, ble oppviglerparagrafen tatt i bruk for første gang siden 2. verdenskrig. De fire topplederne Alfred Nilsen, Tore Bongo, Svein Suhr og Tore Flatberg ble tiltalt og idømt betinget fengsel og høye bøter. I tillegg ble mer enn 1000 andre idømt bøter på om lag fem millioner kroner.

Kraftverket ble satt i drift i mai 1987. Allerede to år senere medgikk statsminister og tidligere miljøvernminister Gro Harlem Brundtland at hun angret på utbyggingen.

Altasaken handlet både om naturvern og om samers rettigheter og medvirket til at Sametinget ble opprettet i 1989.

Les også kommentar: Da Alta ble en fyrstikkeske

Neste artikkel

Fornybarnæringen må redusere eget miljøavtrykk