Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauenæringa forventer at all ulv i beiteområder tas ut

All ulv som befinner seg i områdene i Nord-Østerdal der det i sommer er drept mer enn 200 sau, må tas ut, mener Bonde- og småbrukarlaget.

Torsdag ble en hannulv skutt i forbindelse med den pågående skadefellingen i Nord-Østerdal. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix
Torsdag ble en hannulv skutt i forbindelse med den pågående skadefellingen i Nord-Østerdal. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Det er den klare beskjeden klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) får før han søndag skal besøke de ulveutsatte områdene helt nord i Hedmark.

– Vi forventer at klima- og miljøministeren sier at han vil prioritere klima- og miljøvennlig matproduksjon og økologisk sauekjøtt. Vi forventer at Venstre som et parti som tar klima og miljø på alvor, står opp for næringa, sier leder Ann Merete Furuberg i Bonde- og småbrukarlaget.

Hun er tydelig på at det ikke er mulig å kombinere sau på beite med ulv. Områdene i Nord-Østerdalen der det til nå i sommer er drept mer enn 200 ulv, tilhører beiteprioriterte områder. Senest torsdag ble en hannulv skutt mens den angrep sau. Den pågående skadefellingen fortsetter ettersom det er gitt fellingstillatelse på ytterligere en ulv.

– Vi forventer at alle ulv i beiteprioriterte områder skal ut. Det har tidligere alle partilederne sagt seg enig i, og jeg forventer at dette nå blir fulgt opp, sier Furuberg.

– Ignorerer forliket

Naturvernforbundet reagerer sterkt på uttalelsene, og mener Furuberg ignorerer Stortingets rovdyrforlik.

– Det er fortvilende at en presumptivt seriøs organisasjon som Bonde- og småbrukarlaget ikke forholder seg til Stortingets vedtak, og at de hele tiden kjører omkamp på rovdyrforliket. Dette forkludrer rovdyrdebatten og er direkte konfliktdrivende, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NTB.

Han legger til at Stortinget har blant annet vedtatt at enkeltulver skal kunne ferdes fritt, men at terskelen for å skyte skal være lavere hvis de gjør stor skade på sau eller tamrein.

– Det er derfor i strid med stortingsforliket når Furuberg ønsker å skyte all ulv utenfor ulvesona, sier Håpnes.

Fjellregionen

Det er Regionrådet for Fjellregionen som har invitert Elvestuen til områdene der ulven har herjet som verst. Ifølge Østlendingen er 210 sauer tatt av ulv i kommunene Rendalen, Tynset og Tolga.

– Vi er en region hvor landbruk og matforedling utgjør en svært viktig bunnplanke i verdiskapingen, og Nord-Østerdalen er en viktig forsyningslinje for blant annet Rørosmat. Utmarksressursene er svært viktige i denne sammenheng. Beitenæring og skadefellingslag står nå i en svært krevende situasjon, og vi ser fram til å få formidlet hvordan denne situasjonen oppleves, sier Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug til Arbeidets Rett.

Hun legger til at det trengs tiltak på kort sikt for å redde den akutte situasjonen, men at regionrådet på lang sikt har som målsetting å klargjøre for en ny beitesesong hvor beitedyr skal beite trygt.

Etterlyser erstatningsordning

Statsråden sier til NTB at han ønsker å besøke det berørte området for å få en orientering om situasjonen.

– Disse områdene har også tidligere vært utsatt for relativt store tap av sau til ulv og andre rovdyr. Jeg ønsker også å høre om det er forebyggende eller andre tiltak som kan hjelpe på situasjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Lederen i Småbrukarlaget er også opptatt av beitebrukerne ikke skal lide økonomiske tap.

– Vi vet jo at det blir store økonomiske tap for sauebøndene. Derfor må vi få erstatningsordninger på plass slik at disse tapene blir dekket, sier Furuberg.

Neste artikkel

Er du redd for å møte bjørn i sommer? Slik oppfører du deg