Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauebjelle med SIM-kort får sauen hjem

Hvert år dør 120 000 sauer på utmarksbeite. Nå viser erfaringen med GPS- og mobilbaserte radiobjeller at færre sauer går tapt.

Oslo (NW): I en undersøkelse av skjebnen til 15 000 norske sauer og lam i fjor, gikk 3,9 prosent av sau uten radiobjelle tapt på beite. Blant sau med radiobjelle gikk kun 1,1 prosent tapt. Det viser en rapport for Statens landbruksforvaltning om elektronisk sporing. Selv om utvalget er lite og tallene er forløpige, gir de en god indikasjon på at radiobjeller gir bonden et bedre tilsyn med dyrene. - Staten subsidierer bruk av elektronisk sporing fordi tapene i norsk husdyrhold er for store. Vi tar stadig i bruk ny teknologi for å drive landbruket fremover, sier Landbruksminister Lars Peder Brekk til Newswire.

Tester merking av lam

Telenor eier 50 prosent av Telespor, som har utviklet teknologien rundt radiobjella.

- Ved å se på et kart på PC-en sin har bonden full kontroll over dyras bevegelser på utmarksbeite. Hvis dyret rører lite på seg, eller ikke i det hele tatt, sender bjella etter hvert en alarm, og bonden får beskjed på sms, sier daglig leder Egil Pettersen i Telespor. Radiobjellene fungerer som en mellomting mellom en GPS-sender og en mobiltelefon med SIM-kort, som via Telenors mobilnett sender informasjon til en webbasert brukerportal. - Ettersom det er flest lam som forsvinner, da de er mest utsatt for rovdyrangrep og andre farer på beite, skal vi i år også teste ut GPS-noder til lammene. Nodene sender signal via radiobjella til søya så man ser om lammene er sammen med mora, sier Pettersen.

Finner igjen flere

Rapporten fra Statens landbruksforvaltning viser at saueeiere fant igjen 92 prosent av de døde sauene med radiobjelle, mot bare 19 prosent sau uten radiobjelle.

Annonse

Landbruksministeren mener bjellene både bedrer dyrevelferden og effektiviserer sauedriften. - Dette er en vinn-vinn-bjelle som gir sauene bedre vilkår på beite, fordi bonden kan finne syke eller skadde dyr rask. Og ettersom GPS-en gjør at man finner flere kadavre, får man bedre grunnlag for beregning av rovdyrerstatning, sier Brekk. For gårdbrukerparet Marianne Aas og Arne Ruud på Nannestad har radiobjelle blitt et viktig verktøy i sauedriften. - Teknologien gir oss mer effektivt tilsyn og sanking, fordi vi drar rett til der dyra er og ikke dit vi tror de er. I fjor hadde vi et gaupeangrep på en del av flokken som ikke hadde radiobjelle. Hvis de hadde hatt radiobjelle, ville vi mye raskere fått sjekket hvordan det gikk med dem, sier Marianne Aas. I år dobles antall sauer med radiobjelle som slippes på beite fra 10 000 til 20 000 på landsbasis. - Bedre dyrevelferd er det største plusset med elektronisk tilsyn. Syke eller skadde dyr har en tendens til å gjemme seg, og i fjor reddet vi flere syke dyr som vi fant på grunn av radiobjella, sier Aas.

Flere muligheter

Ifølge Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor, er radiobjelle på sau et godt eksempel på at vi bare så vidt har begynt å utnytte de mulighetene mobilteknologien gir.

- Når vi først har et mobilnett med bred dekning over hele landet, ligger alt til rette for å utvikle mange typer sensorer som sender informasjon via nettet. Det kan gi oss verktøy som forenkler prosesser både privat og på jobb, sier Abraham Foss. For eksempel kan radiobjella videreutvikles til å måle både puls og temperatur på sauen. - Bare fantasien setter grenser for bruksområdene. Budbiler kan få digitale loggbøker og informasjon om CO2-utslipp, en måler på hytta kan varsle hvis vannet holder på å fryse, og brusmaskinen kan varsle leverandøren når beholdningen er lav, for å nevne noe, sier Foss. Saken er laget av Newswire på oppdrag fra Telenor. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Bondelaget måtte krympe planlagt kontorbygg