Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sammenligner beite-konflikt med Balkan

Falske kart. Fredsmeglingsmøte. Sosial isolasjon. Både Fylkesmannen, Frp og en fredsmegler går inn i konflikten mellom bønder og reindrift i Trøndelag.

- Dette er en etnisk og territoriell konflikt med enkelte paralleller til Balkan, sier Steinar Bryn, daglig leder for Dialog og Fredsbygging ved Nansenskolen.

- Konflikter mellom rein og bønder er et hyppig og økende problem, konkluderer Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i en fersk rapport.

Bryn snakker ikke om utlandet, men om det norske fjellet. Fredsmegleren møtte reindriftssamer og bønder i en dialogkonferanse i Vauldalen i Sør-Trøndelag forrige uke.

Flere Høyesterettssaker og andre rettssaker, flere avgjort med dissens, og uklare grenser har skapt et nær ikkeeksisterende samarbeidsklima mellom rein og bønder i Tydal, Selbu, Røros og Holtålen.

Annonse

Både Fylkesmannen og tre departementer har dratt i gang et dialogprosjekt for å skape fred mellom partene.

Uklarhet øker konfliktPå den ene siden står bøndene, som representerer viktigste næringsveg i tre av fire kommuner.På den andre siden står 95 reindriftssamer og rundt 9000 rein i Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter.- Erfaringen viser at det er uheldig dersom saker må avklares i retten. Her skapes tapere og vinnere, som bare øker kløften mellom partene, melder NINA i sin rapport til dialogprosjektet.- Når man lever på et lite område med en så sterk konflikt blir man fanget i denne verdenen, sier fredsmegler Steinar Bryn.- Vi ser ekstreme holdninger på begge sider, selv om flertallet ikke deler disse. Vi ser ofte at konfliktene går i arv til neste generasjon, sier Bryn.- Barna får høre historier om «de andre» over middagsbordet. Konsekvensene blir alvorlige. Folk fortalte meg at jo da, de sitter på foreldremøte sammen, men da er konflikten tabu, sier Bryn.KartbråkEt omstridt kart over Fjellregionen, som fremstiller reinbeiteområder og båndlagte områder, havner nå i Stortinget. Kartet oppgir å være grunnlag i forbindelse med Lappekommisjonen i 1891, og synes å forby beite i store deler av Fjellregionen. Landbruks- og matdepartementet avviser at kartet har rettslig virkning.- Hvilket kart brukes da for å avklare rettslige arealdisponeringskonflikter i området, spør Tord Lien (Frp) i et skriftlig spørsmål til landbruksministeren.- Også på Balkan ser vi at begge parter hevder å ha de riktige kartene. To gode naboer tar aldri en kamp om et gjerde til retten, sier Steinar Bryn.- Hvis en slik kartfesting bygger på en god forståelse mellom partene kan det gå bra. Men de fleste avtaler pådyttet fra høyere instanser fratar partene eierskap til løsningen. Odd Jarle Lien, leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit, vet fortsatt hvor stridsøksa ligger.- Vi er nektet hytteutvikling ved Østrungen i Selbu fordi det påstås økt ferdsel. Sannheten er at det ikke er noen ferdsel de eksisterende hyttene inn mot reinbeitedistriktet i dag, sier Lien. Han mener også reindriften har en tendens til å definere kalvingsområder i de områdene hvor det skal byggges noe.Lien tror en mer eksakt kartfesting av reindriftsbeitene vil dempe konflikten. - Men det kartet skal ikke reindriftssamene tegne, slik de har gjort til nå, sier Lien.- Konflikten har utartet i de siste årene. Hovedårsaken er at landbruksbegrepet utvides med hyttebygging, sier Inge Even Danielsen, leder i Riast Hylling reinbeitedistrikt.- Det finnes nå få eller ingen konflikt mellom tradisjonelt landbruk og reindrift. Men jeg tror vi er på rett vei med dialogen, sier Danielsen.

Neste artikkel

Hjortefarm ønskjer vill hjort