Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sådde spirer for GMO-fri framtid

Mer enn 50 deltok i markering mot genmodifisert mat.

Aktivister fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr gikk i går manngard og sådde vårhvete for hånd på et jorde hos Bente Pünther og Gertjan de Snaijer på Ommang Søndre på Løten i Hedmark. Hveten var av typen Polka, som de to gårdbrukerne har dyrket i 15 år, og såkornet kommer fra egen avling.

- Det er bra med slike aksjoner mot GMO, sier en av deltakerne, Pitambar Shrestha. Han er fra Nepal og er for tiden på fredskorpsutveksling i Utviklingsfondet. - Den genetiske rikdommen i tradisjonelle sorter er tilstrekkelig og det er viktig å videreutvikle slike sorter og sikre bønder full kontroll over prosessen og såfrøene, sier Shrestha.Hjemme i Nepal jobber han med prosjekter som forbedrer bønders forvaltning av såfrø, inkludert lokale såfrøbanker, deltakende planteforedling og oppretting av marked for nye produkter fra gamle sorter.

Ventet i tre år

I en appell tok Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget og koordinator av Nettverk for GMO-fri mat og fôr, opp de to søknadene om godkjenning av GMO-mais som i tre år har ligget på miljø- og utviklingsminister Erik Solheims bord. - Det er ingen grunn til å tvile, si nei til GMO-maisene. Vi venter at Solheim følger opp vår gode genteknologilov i praksis. Det er ingen grunn til å godkjenne mais som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler som er så helseskadelige at de er forbudt i Norge, sa Kleveland i appellen.Styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag la i sin appell vekt på hvordan store selskaper bruker GMO til å få kontroll med alle nødvendige innsatsfaktorer som såfrø, kunstgjødsel og sprøytemidler. Han var også oppgitt over at miljøministeren har brukt tre år på å behandle GMO-søknaden.- Solheims somling er ikke annet enn unnlatenhet og ansvarsfraskrivelse, sa Frogner.

Annonse

Lovet å følge opp

Også småbrukerleder Merete Furuberg og Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum holt appeller. Slagsvold Vedum trakk fram hvordan ny teknologi representerer en ny sårbarhet. - I Japan har atomenergi blitt ansett for trygt, men selv i verdens mest velregulerte og høyteknologiske land holdt ikke dette. Jeg vet ikke hvorfor GMO-maisene har tatt så lang tid å vurdere, men jeg lover å følge opp saken, sa han.Nettverket har også satt i gang en underskriftskampanje mot GMO-mais. Underskriftene skal overrekkes til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i juni. Tidligere har nærmere 30 organisasjoner sendt brev til ministeren og protestert mot godkjenning. Såaksjonen var del av et europeisk initiativ, og tilsvarende aksjoner har funnet sted i en rekke land.

Neste artikkel

– Det er resten av Norge som får julinga hvis kjedene bestemmer hvor vi skal drive matproduksjon