Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så utsetting av ulver fra helikopter

Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland mener de har flere bevis for at ulver er satt ut i kommunen, og har anmeldt saka. I går startet politiet etterforskning av fem konkrete episoder.

I januar 2017 har denne saken gått trafikkmessig godt, og mange har lest den. Nationen ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at saken er flere år gammel, og at det kan ha vært en utvikling i saken i etterkant av at denne ble publisert.

AURSKOG-HØLAND: - Vi har ulike observasjoner på at det i løpet av vinteren, våren og forsommeren 2005 kan ha foregått flere utsettinger av ulver i Aurskog-Høland og grensetraktene mot Nes, sier leder i Elgforvaltningsrådet Hroar Braathen. Enstemmig har dette rådet nå vedtatt å anmelde disse forholdene, som denne uka er overlevert til Aurskog-Høland Lensmannskontor. - Vi har listet opp flere episoder hvor det etter vår oppfatning har foregått utsetting av ulv, og forventer nå at politiet jobber grundig og går skikkelig i dybden på etterforskningsoppgavene, sier Braathen. I anmeldelsen blir det presisert at det er like ulovlig å sette ut som å skyte ulv. - Derfor bør det kunne brukes like mye ressurser på etterforskning av utsetting av ulver som det tidligere har blitt brukt på jakt- og påkjørselsepisoder, skriver Elgforvaltningsrådet.

Økokrim - Hvor mye ressurser vi kan sette inn i etterforskinga er det ikke jeg som bestemmer. Behovet vil jo også først vise seg etter hvert som saka skrider frem, sier lensmannen i Aurskog-Høland, Per Torgersen. - Og blir arbeidet for stort og omfattende, må nok andre overta, legger han til. Lensmannen framholder at det er Økokrim som tidligere har etterforsket mistanker om påkjørsler og ulovlig jakt på ulv. - De har mye større ressurser enn vi har, påpeker han. Torgersen opplyser videre at lensmannskontoret hans også tidligere har mottatt anmeldelser på utsetting av ulv, men at disse sakene er henlagt. Lensmannen har også de siste månedene fått inn ulike rapporter rundt flere av forholdene som Elgforvaltningsrådet nå anmelder. - I anmeldelsen vi har mottatt er det listet opp en del ganske like observasjoner som er gjort i ulike deler av regionen. Dette gjør at anmelderne har mistanke om at ulver er satt ut både i vår kommune og nabokommuner, opplyser lensmannen. Han understreker at etterforskinga blir ekstra vanskelig når en i utgangspunktet kun har vitneutsagn å bygge på. Mange vitner

I anmeldelsen blir det blant annet vist til et vitne som i midten av februar så to menn som sent på kvelden holdt på å riste liv i to dyr på et jorde ved riksveien på Langstranda øst for Hemnessjøen. En stor bil stod parkert i veikanten. Da mennene i bilen oppdaget at de var observert, fikk de det travelt med å dra av gårde i retning Hemnes. I samme område som denne observasjonen skjedde, ble det like etterpå registrert spor av to ulver med tilsynelatende unormal atferd. Et annet vitne har 24. mai, på Kolbergåsen ved Skarabøl i Søndre Høland, og 1. juni på et jorde ved Skarabøl, sett et helikopter som har landet, uten at grunneier var spurt om landingstillatelse. Ved siste anledning observerte vitnet to personer som slapp dyr ut av en kasse.Stor uro Elgforvaltningsrådet slår videre fast at i nærheten av alle stedene der det er oppdaget spor etter utsetting, har elgen de siste månedene hatt en unormal atferd i forhold til tidligere år. På flere av de aktuelle stedene har det ikke vært observert ulv, bortsett fra streifere, med flere års mellomrom. Siste halvåret har det derimot i åpent landskap vært flokker av elg, også på nattestid. - Normalt trekker elgen til skogs igjen om natten etter å ha vært framme og beitet morgen eller kveld. Denne adferden er nå helt endret på grunn av en brå ulvevekst i nærliggende skoger, mener anmelderene.Samtidig er ulver, som verken er skye eller redde, observert framme i bebyggelsen på de samme stedene. - Disse dyra har en atferd som minner lite om "vill ulv". Utsatt ulv er bekreftet levert fra både Nord-Finland og Baltikum til Skandinavia, og dette er ulv oppdrettet i fangenskap, kjent med og foret av mennesker, hevder Elgforvaltningsrådet. - Vi er svært mange jegere og grunneiere som ser med stor uro på at nye ulver plutselig dukker opp på uforklarlig vis. Derfor bygger vi nå opp et nettverk i kommunen for å samle inn enda flere opplysninger om utsetting. Vi mangler fortsatt noen biter i puslespillet, som vi håper politiet kan utfylle men sin etterforskning, sier Hroar Braathen. - Så utsetting fra helikopter

Annonse

- Når det plutselig dukker opp helt nye ulver eller spor etter ulver nesten i "skyggen" av helikoptre som flyr svært lavt og uten lys om natta, er det ikke rart at stadig flere tror at utsetting av ulv finner sted. Det mener Håvard Jensen fra Disenå i Sør-Odal. Natt til 2. april var han og samboeren Wenche Hammer på orreleik i Nes kommune. – Helikopteret kom i retning fra Sverige, var helt uten lys og prø vde tydelig å skjule sin identitet. Vi kunne også se at det fløy systematisk flere turer frem og tilbake i svært lav høyde over terrenget rundt deler av vannet, før det etterpå dro i retning Årnes, opplyser Jensen, som er en svært ivrig friluftsmann, med jakt og fiske som store hobbyer. Odølingen mener selv at han og følget denne natta var vitne til en flyvning knyttet til utsetting av ulver, og at andre ob-servasjoner av både ulver, spor og dyreatferd i samme område og tidsrom forsterker denne teorien. En rekke rap-porter forteller også om unor-mal oppførsel b åde fra perso-ner, biler og elger i tiden etter-på. Andre vitner har også meldt om ulovlig landing av et svenskregistrert helikopter i påska i år med forsøk på ut-setting av ulv på grensa mel-lom Nes og Aurskog-Høland. – Vi, og mange andre, har prøvd å finne en naturlig for-klaring på de «hemmelige» helikopterflyvningene nattestid, men finner ingen annen forklaring enn at det skjer utsetting av ulver, sier odølen. Flere konfrontasjoner Han opplyser videre at lokal-avisene i regionen stadig oftere melder om mistenkelige obser-vasjoner og tilløp til konfronta-sjoner flere steder. Både biler med tildekte skilt og personer med til dels aggressiv oppfø rsel er observert på øde skogsveier nattestid i områdene der helikoptre har vært sett om natta. Etter natteobservasjonene ved Flasjøen varslet Jensen umiddelbart lensmannen i Nes.

LARS KRISTIAN STEENlars.steen@nationen.no

Neste artikkel

– Mange av oss vil ha rovdyr i naturen