Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rypa kan havne på rødlisten

Rypa kan forsvinne fra norsk natur. Både li- og fjellrype er i klassen «nær truet» og får status som rødlistet.

Ut på rypejakt. Det kan det bli slutt på, dersom rypa settes på rødlisten. Foto: Kjell Herskedal / NTB scanpix
Ut på rypejakt. Det kan det bli slutt på, dersom rypa settes på rødlisten. Foto: Kjell Herskedal / NTB scanpix

Mandag åpner Artsdatabanken sin foreløpige liste med statusen til de aktuelle artene i Norge for innsyn, skriver Aftenposten.

Formålet med å åpne lista er å gi folk mulighet til å komme med utfyllende informasjon om artene.

Både li- og fjellrypa er her i klassen «nær truet» – noe som kan bety at artene vil få en spesiell oppmerksomhet fra forvaltningen. Den endelige rødlisten kommer til høsten. Det betyr neppe noen øyeblikkelig stans i rypejakten, men kan være et første skritt på veien.

– I løpet av 15 år har rypebestanden sunket, og i løpet av de siste ti årene er den nærmest halvert, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, ansvarlig for vurdering av hønsefuglene.

Annonse

Et kriterium for å havne på rødlisten er at bestanden skal ha blitt redusert med minst en tredel på ti år.

Fagfolk er også urolige for villaksen, men den ser ikke ut til å havne på rødlisten i år.

Neste artikkel

Rypehøsten ser lovende ut i Sør-Norge