Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemndene krever rask blåblå avklaring om rovdyrpolitikk

Enklere regler for å ta ut rovdyr på beiteområdene før de gjør skade, er viktigste krav til den mye miljøvernministeren fra landets åtte rovviltnemnder.

Allerede før Erna Solberg har fått statsrådkabalen til å gå opp, ber rovviltnemndene om et møte med den nye, blåblå sjefen i Miljøverndepartementet. Det ble avgjort da rovviltnemndene møttes for å diskutere hvilke muligheter som åpner seg når to partier som i valgkampen har signalisert endringer i rovviltpolitikken, danner regjering.

- På møtet mellom lederne i rovviltnemndene var det stor enighet om å gå sammen og be om klare politiske føringer fra den politiske ledelsen for hvordan rovviltforliket skal praktiseres. Det handler om å få avklaringer før neste beitesesong, sier leder Ivar Odnes i rovviltnemnda i Oppland til gd.no.

Det var Oppland som hadde tatt initiativ til møtet. Der har det i to år på rad vært store sauetap etter avslag på søknader om å felle rovdyr før beitesesongen starter. I 2012 gjaldt det blant annet Lesja der over 90 sauer gjennom sommeren ble drept av ulv. Da var to ulver observert i mai, men Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet avslo en søknad om fellingstillatelse. Avslaget ble begrunnet med at ulvene kunne være borte før sauene skulle slippes på beite. Tilsvarende skjedde flere steder i Oppland og i andre fylker sist sommer.

Miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag var helt klar på at fellingstillatelser ikke skulle gis som forebyggende tiltak.

- Vi gir ikke fellingstillatelse på ulv som bare er observert. Først i det øyeblikket ulven gjør skade, vurderer vi skadefelling, uttalte Andreassen i sommer,

Annonse

Flere av rovviltnemndene ønsker å ta ut rovvilt før sauene slippes ut i områder som skal være prioritert for beitedyr. Odnes tror det er mulig uten å endre rovvilforliket som ble vedtatt i juni 2011.

- Jeg mener rovviltforliket er godt nok. Det vi ikke er tilfreds med, er praktiseringen fra direktorat og departement. Nemndene må ha arbeidsrom og myndighet til å bruke det handlingsrommet rovviltforliket gir. I år har vi brukt 1,7 millioner på å prøve å ta ut dyr som gjør skade i beiteflokkene, mot 1,2 millioner i 2012. Det viser at vi ikke lykkes godt nok med rovviltforvaltningen i dag, sier Odnes.

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen kommer trolig til å presentere den nye regjeringen onsdag i kommende uke. Den som blir miljøvernminister, kan med en gang begynne å forberede seg på møtet med rovviltnemndene.

Neste artikkel

Vedum utelukker ikke Frp-samarbeid i rovdyrspørsmål