Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdyrene har vendt tilbake til Europa

De store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Deres leveområder har blitt oppstykket og europeerne flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

De store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Her ser vi en brunbjørn i Polen. Foto: Per Løchen / NTB scanpix
De store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Her ser vi en brunbjørn i Polen. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Dette blir omtalt en artikkel som ble publisert i det anerkjente og prestisjetunge amerikanske forskningstidsskriftet Science torsdag.

I artikkelen oppsummerer 76 forfattere fra 26 land statusen for de fire artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv på det europeiske kontinentet, med unntak av Russland, Ukraina og Hviterussland. Fire forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har også bidratt.

Annonse

Resultatene viser at rovdyrbestandene er på vei tilbake over store deler av Europa. Med unntak av jerven, som bare finnes i de mest villmarkspregede deler av de nordiske landene, opptrer artene nå i tett befolkede områder og i landskap som er kraftig endret, oppstykket og utnyttet av mennesker.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997