Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ros og ris til Norge fra EU

Det er mye EU setter pris på i forholdet til Norge, men selprodukter og ostetoll vil Brussel ha seg frabedt.

EU konkluderer annethvert år om forholdet til Norge, og NTB har fått utkastet til årets tekst. Den er ventet å bli vedtatt torsdag av Rådet, EU-landene representert på ministernivå. Karakterboken inneholder mange «ønsker velkommen» om utviklingen, men det er to saker EU ikke liker i forholdet til Norge.

Ostestrid

Norges nye tollsatser på visse oster og kjøttprodukter går ikke upåaktet hen.

- Rådet beklager dypt Norges avgjørelse om å øke tollsatsene, skriver Unionen og oppfordrer Norge igjen «sterkt» om å endre mening. Det er blitt avvist en rekke ganger fra norsk hold, som mener man har sitt på det tørre når det gjelder EØS-avtalen.

Les også: EU-kommisjonen utelukker ikke ostestraffFordelene som Norge og EU gir hverandre, må ikke settes på spill av andre importrestriksjoner, understreker man fra EU-hold. Det må ytterligere liberalisering til i handelen med landbruksprodukter, er konklusjonen derfra.

Selstrid

Annonse

Striden rundt selprodukter blir også kommentert. Norge har bedt Verdens handelsorganisasjon (WTO) avgjøre om EU bryter reglene når Unionen forbyr all import av sel og selprodukter. EU beklager at Norge har bestemt seg for å gå videre i WTO om EUs tiltak mot handel med selprodukter, står det i utkastet. - Rådet venter at Norge koordinerer tett med EU om landets standpunkt i saker som faller inn under EØS-avtalen, inkludert saker knyttet til handel, står det. Man slår imidlertid også fast at handelsforholdet generelt er «sterkt og tett».

Stabilt

- Rådet setter pris på at forholdet til Norge de siste to årene fortsatt har vært preget av et høyt nivå av samarbeid og stabilitet. I den vanskelige perioden med gjeldskrise i eurosonen har Norge vist solidaritet, heter det i teksten der EU viser til at Norge har stilt over 50 milliarder kroner til rådighet i lån til Det internasjonale pengefondet. - Det tette forholdet mellom EU og Norge har utviklet seg videre både gjennom EØS-avtalen og bilateralt, spesielt innen områdene justis og innenriks, utenriks og sikkerhet og landbruk, skriver Unionen.

Arktis

EU legger vekt på at man også ønsker enda tettere samarbeid på disse områdene. Etter terrorangrepet i Norge 22. juli i fjor påpeker man at både politisamarbeidet og kampen mot terrorisme og radikalisering er styrket. Samarbeidet i energisektoren og i klimakampen kalles strålende, mens EU gjør det klart at man vet hvor viktig Arktis er for Norge. - EU er rede til å trappe opp samarbeidet om arktiske saker på flere områder av felles interesse, skriver Unionen i sin konklusjon. (©NTB)

Neste artikkel

– Vil gi trygghet for folk og hverdagsøkonomien