Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødgrønne ordførere i Gudbrandsdalen samles om dobbeltspor

Full intercityutbygging med dobbeltspor til Lillehammer må tidfestes i Nasjonal transportplan, krever Gudbrandsdalens ordførere.

- Full intercityutbygging mellom Oslo og Lillehammer vil reduserer de interne reisetidene i Innlandet. Det vil styrke næringslivet i regionen og øke muligheten for at unge par etablerer seg i distriktet. Dermed kan vi avlaste hovedstaden som pressområde i tråd med regjeringens mål, sier ordfører Steinar Tronhus (Ap) i Lesja kommune.

Les også: Krever dobbeltspor i Gudbrandsdalen

Sammen med rødgrønne ordførere i Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu krever han full utbygging av intercity som en stor del av Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram i år. De ønsker alle sammen en konkret tidsplan for når de ulike delmålene skal ferdigstilles.

- Full utbygging vil gi en time kortere reisevei mellom Oslo og Lillehammer, det vil ha stor betydning for hele regionen, sier Tronhus.

Holder ikke med halvveisOrdførerne er alle positive til Arnstads varsel om at hun ønsker å prioritere intercity-utbyggingen. Tronhus er likevel opptatt av at lyntog ikke må legges bort, selv om det legges på is i førstkommende NTP.

- En intercityutbygging er første trinn i utbyggingen av et høyhastighetstog. Derfor er det viktig at det som bygges ut blir bygget ut så det er godt nok til å tåle et lyntog i framtiden, sier han.

Les også: Arnstad prioriterer byregionene foran lyntog

Han er bekymret for at regjeringen ikke vil legge opp til en utbygging som seinere kan brukes til lyntogutbygging.

- Det er mange eksempler på løsninger som er halvgode i samferdselspolitikken. Nå må vi få til noe som er fullgodt. Jeg er bekymret for at utbyggingen blir en ny halveisløsning, og føler meg ikke trygg på hva regjeringen egentlig vil. De er ikke tydelig nok med signalene sine, sier Tronhus.

Vil ha forutsigbarhetOrdfører i Dovre Bengt Fasteraune (Sp) er regionrådsleder for Nord-Gudbrandsdalen. Han sier de ni ordførerne over lengre tid har arbeidet for å få fram behovet av full utbygging til Lillehammer.

Annonse

- Vi er alle usikre på hva som blir lagt fram i NTP. Den beste løsning vil jo være om regjeringen er helt tydelige på at intercity skal bygges ut helt til Lillehammer. Minimumskravet må være en beskrivelse av hvor langt det skal bygges ut til enhver tid, så vi vet hva vi kan jobbe fram mot, sier han.

Festeraune sier tidsfesting av utbyggingen er helt essensiell for regionen.

Les også: Næringslivet i Hedmark og Oppland krever full utbygging av intercitytog

- Det viktigste for nyetablerere er forutsigbare rammer. Så skal vi få til god samfunnsutvikling er vi helt avhengige av det. Uten en bedre forutsigbarhet på samferdsel vil det være vanskelig med næringsutvikling i Gudbrandsdalen, sier han.

Viktig for godsOrdfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn (Ap) sier en full utbygging ikke bare er viktig for bosetting, men at det også er essensielt om regjeringen skal nå målsettingen om å få mer gods over fra vei til bane.

- Vi er helt avhengige av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer for å bedre kapasiteten for godstransport på Dovrebanen. Godstransport er særlig utsatt for avvik i forhold til framføring til rett tid. Det fører til at stadig flere velger å frakte gods på vei. Full intercityutbygging vil føre til raskere og mer pålitelig godstransport, sier han.

Erik Odlo (Sp), ordfører i Ringebu, bekrefter problemene i godstrafikken i dag. Han sier de største utfordringene i godstrafikken er mellom Hamar og Lillehammer.

- Strekningen fra Hamar til Lillehammer er en flaskehals det stadig oppstår store forsinkelser for. Dermed vil det ikke hjelpe med en intercityutbygging som stopper i Hamar om vi vil få mer gods over på bane, sier han.

Neste artikkel

Nye tog må stå på tomgang om natten for å sikre nok strøm når de skal brukes