Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødgrønn uenighet om sjødeponi kan stoppe gruver

Sp og Ap vil gi klarsignal for dumping av gruveavfall i havet, men SV stritter imot. Resultatet kan bli mer utredning og utsatt beslutning.

Striden om sjødeponier for mineralavfall fra gruver har tilspisset seg i regjeringen.

Næringsminister Trond Giskes varslede mineralstrategi som skal legge til rette for næringen i Norge, er allerede utsatt én gang. I statsbudsjettet for neste år varsles nok en utsettelse. Først over nyttår venter regjeringen at strategien skal ligge på bordet.

Etter det Nationen erfarer er hovedårsaken striden om sjødeponi. Få måneder før strategien skal være klar, har partiene fortsatt ikke funnet noen løsning.

Les også: Havforskere advarer mot gruvedumping i sjøen

Mens Sp og Ap vil legge til rette for sjødeponier i Norge, stritter SV imot. Et forbud mot sjødeponi skal være uaktuelt. SV kjemper i stedet for at problemområdene rundt sjødeponi skal utredes nærmere. I praksis betyr det at regjeringen utsetter å ta noen beslutning til sjødeponi i mineralstrategien.

De tre mest omstridte søknadene om nye utslippstillatelser gjelder de nasjonale laksefjordene Bøkfjorden, Repparfjorden og Førdefjorden. Selskapene som har søkt om å dumpe avfall i sjøen, vil måtte vente på avklaring. Hvor lenge er uvisst.

Vil utsette å svare

- SV har skrevet i forslag til nytt partiprogram at vi ønsker et moratorium for nye sjødeponi, for å få mer kunnskap om konsekvensene, sier SVs næringspolitiske talsperson Alf Holmelid.

Les også: Åpner for et «Statmin» i mineralnæringen

Han sier at han ikke kjenner detaljene i regjeringens forhandlinger, men sier at en mineralstrategi ikke nødvendigvis bør ta klart stilling til sjødeponi.

Annonse

- Det er ikke sikkert at en strategi trenger å gå i detalj rundt dette, sier han. Sier nei til utredninger

Sps næringspolitiske talsperson Irene Lange Nordahl er opptatt av at mineralnæringen har søknader på vent.

Les også: Nordiske regjeringer vil ta kontroll med mineralverdiene

- Søknadene ligger på vent i påvente av en avklaring nettopp på sjødeponi, sier hun.

Lange Nordahl sier Sp jobber for å få på plass en ramme rundt sjødeponier som er miljømessig forsvarlig.

- Vi vil ha krav til at innhold, at massen skal ligge i ro, at deponiets utvikling må følges over tid i. Vi er opptatt av miljøet. Og deponier på land har også sine utfordringer, sier hun. Næringspolitisk talsperson i Ap, Arne L. Haugen, kaller sjødeponisaken «veldig krevende».

- Det er en utfordring å få folk til å forstå og akseptere at det å lagre gruveavfall under vann er ok miljømessig. Selv mener jeg det er mulig å gjøre det på en sikker måte, sier han.

Økende etterspørsel og kraftig prisøkning har de siste årene ført til at mange nedlagte, norske gruver kan bli lønnsomme å gjenåpne. I tillegg har myndighetene åpnet for en storstilt kartlegging av nye forekomster av verdifulle mineraler. I Nationens papirutgave eller eavis tirsdag 27. november kan du også lese om Norsk bergindustris syn på striden. Eavisen kan du kjøpe her.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale