Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig å skifte ut Reierstad

Trond Reierstad har vært utydelig og lite synlig som styreleder i Tine. At valgkomiteen tar konsekvensen av det, er både riktig og nødvendig.

Trond Reierstad er ferdig som styreleder i Tine etter to år på toppen av meierikonsernet. En enstemmig valgkomité har vraket den sittende lederen og vil i stedet ha Tor Inge Eidesen fra Haugesund.

Les også:

Reierstad: - Eg var villig til å halde fram i Tine

Eidesen innstilt som ny styreleiar i Tine

Det har lenge vært misnøye både i Tine-systemet og ellers i landbrukssamvirket med Reierstads innsats. Selv ønsket styrelederen å fortsette, men en samlet valgkomité ville det annerledes. «Det er viktig for oss å sikre tydelig eierskap og gode prosesser i Tine», skriver valgkomiteen i sin innstilling. Komiteen har altså vurdert det slik at Reierstad ikke er den rette til å sørge for det.

Trond Reierstad har vært styremedlem i Tine fra 2006, og tok over som styreleder etter Fredmund Sandvik i 2010. Sandvik var kjent som en tydelig og profilert styreleder, mens Reierstad har valgt en langt mer tilbaketrukket rolle. Han har skjøvet administrasjonen foran seg i flere saker der det ville vært naturlig at styrelederen var mer synlig, for eksempel i den betente NHO-debatten i fjor. Mange har oppfattet Tine som mer administrasjonsstyrt med Reierstad på toppen, og har etterlyst en tydeligere ledelse fra eiernes fremste representant.

Annonse

Tine har det siste året hatt flere konfliktsaker. Innmelding i NHO, mulig salg av Diplom-Is, smørmangel og den lønnede studiepermisjonen til Tines toppsjef har skapt strid. Internt i selskapet har håndteringen av disse sakene møtt kritikk som synes å ha en fellesnevner: Manglende prosesser og lydhørhet for eiernes meninger. Som styreleder må Reierstad ta ansvaret. Når han i tillegg har vært opplevd som utydelig og usynlig både internt i organisasjonen og i offentligheten, hjalp det ikke at Tine sist uke presenterte gode økonomiske resultater.

Tine står foran store utfordringer når det gjelder å sikre gode rammevilkår for framtidig råvareproduksjon og meieri-industri. Tydelig og godt eierskap, lederskap og gode prosesser blir avgjørende for å lykkes. Det har ikke Tine hatt i tilstrekkelig grad under Reierstads regime. At valgkomiteen tok konsekvensen av det, var både riktig og nødvendig.

Mari Velsand er sjefredaktør i Nationen.

Neste artikkel

Kjøttselskap meldt oppløst – ble aldri Nortura-kunde