Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rett kurs mot Dale

Bryter: Småbrukarlaget lar seg ikke dressere, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase.

Jeg har vært på landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, NBS. Vi fikk besøk av landbruksministeren. Han var gretten over at vi tar brudd i landbruksforhandlingene. Etter fire brudd, har dere tenkt til å bryte fire til, spurte han.

Ministeren mente at vi må skjerpe oss og innse at hans politikk er rett veg for landbruket. Ministeren var åpenbart fortørnet over at vi står på egne meninger og kjemper vår sak. I det han sa, lå en dårlig skjult trussel. Det er ingen selvfølge at forhandlingsinstituttet består når det til stadighet ender i brudd og stortingsbehandling, mener han nok.

Ministeren vil true sine motstandere til lydighet – også han vil «dressere småbrukerlaget» Det blir en vrien oppgave. NBS er en organisasjon som drives frem av ideologi og fremtidstro. Landsmøtet fattet mange gode vedtak og staket ut en politisk kurs for et variert landbruk. Et landbruk som tenker kvalitet, før kvantitet. En minister fra FRP vil ikke kunne endre dette. Dale vil videreføre ekspansjon i saueholdet, flere større fjøs skal bygges, samtidig vil han redusere støtten til de som satser. Tydeligere formulert har vi sjelden sett markedsliberalismen.

Annonse

Det er en dødsdom over små bruk og vil kjøre mange bruk utfor stupet, men det bryr ministeren seg lite om. Han vil ha mer billig mat, den egentlige pris, er uvesentlig. NBS vil ikke slutte rekkene og støtte opp om ren markedsliberalisme og industriproduksjon. NBS er og blir en organisasjon som ønsker en annen kurs. At vi er på kollisjonskurs med Dahle, er bevis på at er på rett vei.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst