Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Resultatløs bjørnejakt flere steder i landet

Bjørnejakt pågår i Nord-Trøndelag, Oppland og Hedmark, men ingen av stedene er det løsnet skudd.

Flere steder i landet har bjørn forsynt seg i saueflokkene de siste dagene. Foto: Colourbox
Flere steder i landet har bjørn forsynt seg i saueflokkene de siste dagene. Foto: Colourbox

Den ferskeste fellingstillatelsen gjelder en bjørn i Stange, Nord-Odal og deler av Løten kommune. Fylkesmannen i Hedmark ga tillatelsen etter at det torsdag ble funnet en drept sau i områdene til Romedal og Stange saubeitelag. Funnet var det andre på to dager. I det første tilfellet var ikke ekspertene sikre på om det var ulv eller bjørn som hadde vært på ferde. Gang nummer to var det imidlertid ingen tvil. Statens naturoppsyn slo fast at søya var drept av bjørn, og samme kveld ga Fylkesmannen tillatelse til å sette i gang jakt. Tillatelsen varer til 15. juli, og Stange kommune har ansvaret for jakta.

Fellingsområdet er avgrenset til Stange og Nord-Odal kommune, samt deler av Løten kommune som ligger sør for rv. 25, skriver ostlendingen.no.

I de samme kommunene har det pågått ulvejakt siden 15. juni. Fellingstillatelsen på ulv ble denne uken forlenget til 22. juli.

Bjørnejakt i Oppland

I kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har Fylkesmannen i Oppland gitt tillatelse til bjørnejakt. Tillatelsen ble gitt etter at fire sauer og ett lam var funnet drept i Frydalen i Sør-Fron, og varer til 18. juli.

Det kommunale jaktlaget i Fron jaktet fredag kveld, men uten å få kontakt med bamsen. I dag er jegerne tilbake i bygda.

– Vi er klare til å rykke ut på kort varsel dersom det kommer flere observasjoner. Saueeiere er i området, både for å holde oppsikt og se etter eventuelle kadavre, sier.jaktlagets leder Jan Ivar Svendstad til gd.no.

...og i Nord-Trøndelag

Annonse

20 sauekadaver er funnet i områdene rundt Skarlandsfjellet og Folmerfjellet i grenseområdene mellom Grong og Høylandet kommuner. Siden det nesten ikke er spist noe av de drepte dyrene, antas det at de er slått av en ung hannbjørn. Jakta har pågått i nesten to uker, og ifølge adressa.no har jegerne sett bjørnen to ganger. Første gangen var den for langt unna og andre gangen var den i et så tett kratt at det ikke gikk an å skyte.

Jaktlaget på 16-17 personer og tre-fire hunder har nå trukket seg tilbake, men er i beredskap.

– Det er folk som sitter ute på strategiske plasser om natten for å lytte etter bjørnen, forteller jordbrukssjef Eystein Fiskum i Høylandet kommune til t-a.no.

Kupert terreng, tettvokst vegetasjon og høye temperaturer gjør jakta svært vanskelig. Fellingstillatelsen går ut førstkommende mandag. Det er svært mye sau i området.

Neste artikkel

Bønder blir bedt om å hente sau tidlig fra beite på grunn av fare for bjørneangrep