Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange jenter satser på utmarka som reiseliv

Nesten 70 prosent av de nye studentene som skal fordype seg i naturbasert reiseliv ved Universitetet for mat- og biovitenskap (UMB) på Ås er jenter.

- Vi har i år rekordsøkning til studiet i naturbasert reiseliv, der både utmarksforvaltning og reiselivsutvikling i distriktene står sentralt, sier studieveileder ved UMB, Mariken Kjøhl.

Det samlede studenttallet på naturbasert reiseliv har økt med 40 prosent fra i fjor.

At villmarka blir brukt mer og mer til reiselivsformål, peker Kjøhl på som en viktig årsak til den økende interessen for studiet.

- Vi har en del emner som er interessante både for de som har reiselivsbakgrunn og de som har erfaring fra biologisk/økologisk naturforvaltning, sier Kjøhl.

Hun erfarer at søkerne er opptatt av både å få til gode reiselivsprodukt og samtidig verne om de sårbare naturområdene våre.

- En kombinasjon av disse interessene gjør nok at stadig flere søker studiene våre, sier Kjøhl.

Fritidsbruk og friluftsliv

Postdoktor Stian Stensland, som leder masterprogrammet naturbasert reiseliv, framholder at studiet også har blitt bedre kjent. Samtidig har det ryktes både blant arbeidsgivere og studenter at utdanningen gir interessante jobber.

- Det bekreftes av våre arbeidsmarkedsundersøkelser. Ikke minst har studentene på UMB oppdaget dette nå, og over halvparten av de nye studenter har en bachelor fra UMB, sier Stensland.

Han understreker at naturbasert reiseliv berører mange felt som folk er interesserte i, slik som fritidsbruk og forhold til natur, friluftsliv, næringsutvikling og naturforvaltning/verneområder.

At det er så stor andel damer som skal arbeide med naturbasert reiseliv mener Stensland på sikt også vil gi et annet fokus på utmarksforvaltning:

- Dagens utmarksforvaltning er nok fremdeles noe dominert av jaktinteresserte menn i grønne klær. Ettersom damer i snitt ikke er like jaktinteresserte, så er det naturlig å tro at turismeutvikling kommer inn i større grad, sier Stensland.

Damer i førersetet

Han tror det også kan bli en dreining bort fra typiske mannsdominerte aktiviteter som jakt og fiske, og mer over mot vandring, sykkel og andre aktiviteter.

Annonse

- Vertskapsrollen og forholdet mellom vert og gjest kan også få økt fokus med damer i førersetet, sier Stensland.

Lena Elgaaen Selstad fra Drøbak er en av de nye studentene ved naturbasert reiseliv på Ås. Hun har jobbet innen reiseliv i ti år med hovedvekt på hotell og har tidligere studert reiseliv og relasjonsledelse.

- Nå har jeg lyst å se reiselivet fra en ny vinkel. Samtidig er jeg blitt mer opptatt av tema som miljø og økologi - og ønsker å se utviklingen fra et nytt perspektiv, sier Selstad.

Hun viser til at naturbasert reiseliv er i vinden - som er et av regjeringens satsingsområder. Samtidig etterlyser næringen folk som har kunnskap om både natur og reiseliv.

- Jeg satser derfor på et yrke med å skape naturbaserte reiselivsaktiviteter og vil gjerne være med på å utvikle for eksempel Drøbak som destinasjon, sier Selstad.

Vil utvikle bygdene

Medstudent Ole Gunnar Skinnes fra Krødsherad viser til at reiselivet er den raskest voksende næringen i verden. Han har tidligere studert både idrett og friluftsliv og har også bak seg tre år med økonomiske studier på Ås.

- Jeg kommer selv fra gård og har dermed fått veldig mye av natur og matkultur med meg. Disse verdiene ønsker jeg å videreutvikle og dele med andre, sier Skinnes.

For tre år siden kjøpte han seg egen gård rett ved riksvei 7 gjennom Krødsherad.

- Jeg har mange planer rundt utvikling av naturbasert reiseliv både på gården og i bygda ellers, sier Skinnes og viser til både skog og vann som viktige ressurser i framtida.

Han mener Krødsherad har et stort reiselivspotensial både vinter og sommer.

Les mer i Nationens eavis eller papirutgave mandag 3. september.

Neste artikkel

Turistbedrifter på statsgrunn kjempar for eksistensen