Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange gauper kan felles

I morgen starter kvotejakta på gaupe.

Rovviltnemndene åpner for å felle totalt 166 gauper i årets jakt. Jakta varer fra 1. februar til 31. mars. Totalt kan det felles 56 voksne hunngauper av kvoten på 166 individer. Jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles.

Sjekk hvor mange gauper som kan felles i ditt distrikt.

Flest gauper kan felles i Midt-Norge, Troms og Finnmark og Sør-Norge.

Kvotejakta foregår i hele landet, bortsett fra på Veslandet (region 1), hvor det er kvotefri jakt.

Største noen sinne

Årets kvote er den største som er satt siden kvotejakt på gaupe ble innført i Norge.Etter at gaupebestanden gradvis økte i årene fra 2004 til 2009, ble det rapportert en nedgang i bestanden i Norge i fjor.

Det ble estimert mellom 75 og 80 familiegrupper av gaupe på landsbasis i 2010, som tilsvarer en bestand på 441-470 dyr.

Estimatet gjelder før kvotejakt i 2010 og før reproduksjonssesongen. Nedgang i bestandenSammenlignet med 2009 er det en nedgang i bestanden på 8-16 prosent i Norge.

Annonse

Nedgangen var størst i Midt-Norge og Nordland. Til tross for nedgangen ligger gaupebestanden over det bestandsmålet Stortinget har satt om 65 årlige familiegrupper av gaupe ungekull.Under kvotejakta i 2010 ble det felt totalt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunngauper.

Les og se video: Filmet nærgående gauper i Bodø

Uttaket var størst i Midt-Norge og Sør-Norge.

Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge.

Følg uttaket

- Med det høye uttaket under jakta i 2010, må vi forvente en nedgang i bestanden på landsbasis før årets jakt. Effekten av uttaket og reproduksjonssesongen i 2010 vil ikke vises før Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i mai i år, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding.

Du kan forløpende følge uttaket av gauper på rovbasen.no.

Les også: Vil utrydde gaupa i områder med reindrift

Neste artikkel

Stor nedgang i antall jervekull i år