Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reierstad: - Eg var villig til å halde fram i Tine

Styreleiaren i landets største meierikonsern har ikkje fått ei forklaring på kvifor han blei vraka av valkomiteen.

Styreleiar gjennom to år i Tine, Trond Reierstad, er i innstillinga til valkomiteen vraka som styreleiar i meierikonsernet.

Var villig til å ta attval

Sjølv seier han at han var villig til å ta attval som styreleiar, og at han gav uttrykk for det overfor valkomiteen.

- Kva synes du om at du ikkje fekk fornya tillit av valkomiteen?

- Det får eg berre ta til etterretning. Eg er stolt over det vi har fått til i Tine dei to siste åra. Vi har levert bra resultat og fått til mykje. Val av styreleiar og styremedlemer i eit samvirke er ein demokratisk prosess og valkomiteen får svare for sine val.

Les også kommentar: Riktig å skifte ut Reierstad

Les også: Nytt milliardoverskot for Tine

Les også: Tine sel seg ut av Salmon Brands

Valkomiteen: - Samla vurdering

Leiaren for valkomiteen, Leif Rune Jensen, vil overfor Nationen ikkje kome med ei grunngjeving til kvifor dei vraka Reierstad.

- Det er gjort ei samla vurdering, sa Jensen til Nationen tidlegare denne helga.

Har ikkje fått forklaring på vrakinga

Reierstad kjenner ikkje grunnen til at han blei vraka.

Annonse

- Har valkomiteen oppgitt ein grunn til at dei føretrekte Eidesen framfor deg?

- Eg har ikkje brukt energi på å få ei forklaring på det. Eg er valt til å vere styreleiar i Tine og eg vil bruke tida til å gjere ein best mogleg jobb og skape meirverdi for mjølkebøndene, seier Reierstad.

- Kan NHO-innmeldinga, smørkrisa eller det at Tine-styret vurderte å selje Diplom-Is hatt innverknad?

- Det skjer mykje i Tine, vi har mange engasjerte eigarar og det vil alltid vere mange meiningar om kva vi gjer og kva vi bør gjere. Eg vil konsentrere meg om å gjere den jobben eg er valt til å gjere og ikkje bruke tid på slike vurderingar, seier Reierstad.

Les også: Tine sel ikkje Diplom-Is

Les også: Årsmøte vil ha Tine inn i NHO

Les også: NHO Mat og Bio + Landbrukets arbeidsgiverforening = NHO Mat og Landbruk

- Vil du stille som kandidat til vervet som styreleiar viss nokon føreslår deg på årsmøte?

- Det vil eg eventuelt ta stilling til etter kvart, seier Reierstad.

Tine har årsmøte den 26. og 27. april.

Les meir om valkomiteens innstilling og vrakinga av Reierstad i papirutgåva av Nationen måndag.

Neste artikkel

Tror kvotegrep fra regjeringa vil bremse nedgangen i melkebønder