Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen, melder VG.

Regjeringen skal ha godkjent felling av ulv utenfor ulvesonen. Foto: Mostphotos
Regjeringen skal ha godkjent felling av ulv utenfor ulvesonen. Foto: Mostphotos

Tolv av disse ulvene er i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, skriver VG.

Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med de 24 ulvene viltnemndene vil felle innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland.

Ulv i Norge

Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5.

Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt, blant annet ved å merke ulv, ved å registrere spor på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer som blir samlet inn.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble 18 ulver drept i Norge i jaktåret 2016/2017.

Opprinnelig ble det gitt tillatelse til å felle 47 ulver i jaktåret 2016/17. Av disse holdt 24 dyr til innenfor ulvesonen. Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen. Til slutt ble det gitt tillatelse til å felle 20 ulver. Av disse ble åtte drept.

I tillegg til ulvene som ble felt under lisensjakten, ble seks ulver felt ved skadefelling, én felt i nødverge og tre av andre årsaker.

For jaktåret 2017/2018 har regjeringen gitt klarsignal til å felle 26 ulv utenfor ulvesonen. Avgjørelsen for hvor mange ulver som kan felles innenfor sonen kommer innen 1. januar.

Når det gjelder ulvene utenfor ulvesonen, har regjeringen behandlet ferdig klagene på vedtakene i viltnemndene og dermed tatt en endelig avgjørelse på hvor mange ulv som kan felles når lisensjakten starter 1. oktober.

Beitedyr og rovvilt

– Dette vedtaket er i tråd med den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og rovvilt i Norge. Skadepotensialet er utvilsomt til stede i beiteprioriterte områder, og klagene avslås blant annet av denne årsaken, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.

Ifølge en oversikt VG har fått tilgang til, blir fellingstillatelsene som følger:

* Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark): Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv, slik viltnemndene ba om.

* Region 3 (Oppland): Inntil 7 ulv

* Region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal): inntil 2 ulv

* Region 1 (Vest-Norge) var det allerede fattet vedtak om tidligere: inntil 3 ulv

Annonse

* Region 2 (Sør-Norge): inntil 2 ulv

Skadepotensial

– Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de biteprioriterte områdene, skriver regjeringen i et av vedtakene ifølge avisen.

Rovviltnemndene fattet i sommer vedtak om lisensfelling av inntil 36 ulv i 2017 og 2018. Kvoten var satt til 24 individer innenfor de tre revirene Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark.

• Les mer: Krangler om Slettås-ulv

Flere dyrevernsorganisasjoner har klaget på nemndenes vedtak, og saken ble sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Tidligere i september uttalte Miljødirektoratet at kvoten burde reduseres.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. I desember kuttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kvoten til 15 ulv, alle utenfor ulvesonen. Det førte til store protester og mye debatt.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte