Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen får politisk kamp om iskanten

Regjeringen har satt en ny strek for iskanten, men samarbeidspartiene Venstre og KrF varsler kamp når saken kommer til Stortinget.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen er kritisk til at iskanten er plassert lenger mot nord og varsler nye runder om saken når den oppdaterte forvaltningsplanen kommer til Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.
Venstre-nestleder Ola Elvestuen er kritisk til at iskanten er plassert lenger mot nord og varsler nye runder om saken når den oppdaterte forvaltningsplanen kommer til Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

– Venstre vil ikke godta at grensen for iskanten skal trekkes så langt nord som regjeringen ønsker, fastslår nestleder og klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen.

Spørsmålet om hvor iskanten går er politisk omstridt. I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at områder nær iskanten skal skånes fra oljevirksomhet.

Elvestuen sier det vil bli nye diskusjoner om hvor iskanten går og hva slags beregningsmetode som skal legges til grunn når den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten kommer til Stortinget i løpet av våren.

KrFs Rigmor Andersen Eide sier hun håper på flertall for en definisjon av iskanten som «tar vare på disse svært sårbare og viktige områdene».

Iskanten

* Iskanten er forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned.

* Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer solid pakkis.

* Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

* I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten.

(Kilde: NTB, Norsk Polarinstitutt., Klima- og miljødepartementet)

(©NTB)

– Jeg er veldig overrasket over at grensen nå blir forsøkt trukket ytterligere nordover. Dette er noe KrF ikke kan akseptere, sier hun.

Mot nord

– Det har vært mye uklarhet og diskusjon om hvor iskanten går. Det er mitt ansvar å rydde opp i dette, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til NTB.

Basert på nye isdata har Norsk Polarinstitutt bidratt til å oppdatere iskanten i forvaltningsplanen.

– Havisen har trukket seg nordover de siste tiårene. Det gjelder spesielt i de østlige områdene. Der er iskanten nå 60-70 kilometer lenger nord enn den er i gjeldende forvaltningsplan fra 2011, sier Sundtoft.

Iskanten går nå utenom alle blokkene som kan bli lyst ut i den omstridte 23. konsesjonsrunden sørøst i Barentshavet. Flere av disse ble først en del av norsk sokkel gjennom grenselinjeavtalen med Russland fra 2011.

Den opprinnelige iskanten baserer seg på data fra 1967 til 1989. Den nye og oppdaterte grensen tar utgangspunkt i nye observasjoner fra perioden 1984-2013.

Annonse

Definisjonen er den samme: Iskanten er grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned.

Advarte

Til tross for samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene, gikk olje- og energiminister Tord Lien (Frp) inn for å gå lenger nord og øst på norsk sokkel enn noen gang før da den 23. konsesjonsrunden ble lagt ut på høring i fjor vår.

I høringsrunden påpekte Norsk Polarinstitutt at flere av de aktuelle blokkene lå for nær iskanten. Ytterligere fire foreslåtte blokker berørte direkte såkalte SVO'er – særlig verdifulle og sårbare områder.

– Regjeringen vil denne våren presentere en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Der vil de nye beregningene av iskanten inngå. Vi vil da også ha fått med data fra 2014. Meldingen vil bli oversendt Stortinget, sier Sundtoft.

– Helt greit

Regjeringens flytting av iskanten speiler de faktiske forhold, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.

– Det er et faktum at Barentshavet er et område der isen smelter veldig raskt, faktisk raskere enn ellers i Arktis. Flyttingen av iskanten er en klar konsekvens av at man oppdaterer faktagrunnlaget, sier Winther til NRK.

Miljøorganisasjonene reagerer på sin side kraftig på regjeringens framgangsmåte og beskriver det hele som et knefall for oljeindustrien.

– Vi forventer at en samlet opposisjon nå sørger for iskanten blir reddet fra klørne til Sundtoft og Lien. Venstre og KrF har et særskilt ansvar, men det har også Arbeiderpartiet. Dersom Støre mener alvor med klimaengasjementet sitt har han sjansen til å vise det i denne saken, sier Bellonas Silje Lundberg.

Neste artikkel

Nato ser mot Arktis