Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringa gir grønt lys til omstridd grisegigant i Østfold

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ikkje prøve å stoppe utbygginga av eit av landets største grishus.

Etter fleire rundar i rettssystemet er det nå klart at grisebonde Henrik Mørk Eek, og selskapet hans bak svineproduksjonen i Skiptvet i Østfold, fritt kan utvide grishuset.

Mørk Eek vil utvide grishuset frå dagens nær 1800 kvadratmeter til nær 3900 kvadratmeter, men svinebonden tapte saka i Oslo tingrett i 2011.

Mørk Eek anka saka til Borgarting lagmannsrett der svinebonden tidlegare i haust fekk medhald.

Saka enda opp på bordet til kommunalminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret i saker som omhandlar plan- og bygningsloven. Han har nyleg bestemt at regjeringa ikkje kjem til å anke. Det stadfestar 1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, overfor Nationen.

- Vi er skuffa over den avgjerda, seier Ianssen, som tidlegare har vore leiar i svineorganisasjonen Norsvin.

Ianssen fryktar ringverknadene avgjerda kan ha i svinenæringa, som alt i dag slit med overproduksjon av svinekjøtt.

Annonse

Tidlegare i år fekk Henrik Mørk Eek tre millionar kroner i bot for å ha overskride maksgrensa for talet på griser og dermed brote konsesjonsreglane.

Mørk Eek har sagt at han vil anke også den dommen.

Dei siste åra har svinebonden frå Skiptvet vore involvert i ei rekkje tvistar med styresmaktene for måten han driv svineproduksjonen på i lag med sine samarbeidspartnarar.

Selskapet Mørk Engebretsen Invest AS, der Mørk Eek er hovudaksjonær, hadde i fjor ei omsetning på 62,1 millionar kroner.

Resultatet før skatt var på 2,2 millionar kroner i underskot.

Neste artikkel

Helleland: – Støre har mistet kontroll over venstresiden