Registrerer langt meir halebiting på griser

På få år er den registrerte førekomsten av halebiting på gris firedobla. I ei bacheloroppgåve blir det stilt spørsmål ved om avlen har verka inn.

Dyrevelferd: Registrert førekomst av halesår på griser har auka kraftig dei siste åra. Bransjen seier det blir jobba med tiltak for å få redusert omfanget. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Dyrevelferd: Registrert førekomst av halesår på griser har auka kraftig dei siste åra. Bransjen seier det blir jobba med tiltak for å få redusert omfanget. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Halebiting på griser

Dei første månadene i 2016 fekk 7,8 % av grisene merknad for halebiting / halesår ved slakting, mot 2% i 2012 ifølgje ei bacheloroppgåve.

Det var små forskjellar blant rasane i 2016. Prosenten var på 7,5 for Noroc-grisen til Nortura, 7,6 for Hampshire-grisen til KLF-slakteria og 8,3 for uspesifiserte rasar, i stor grad ulike landsvinkryssingar.

Tal frå Animalia viser ein vekst til 8,2 % for heile 2016 og til 9,1% til nå i år.

2017-tala viser langt meir halesår (over 16%) på griser som er immunologisk kastrert (vaksine, såkalla VAK) enn griser som er kirurgisk kastrert. Det er høgast førekomst av halesår i region nord, lågast i region aust medan region vest og midt òg ligg over snittet.

Tala i oppgåva kjem frå bransjeorganisasjonen Animalia. Oppdaterte tal frå Animalia viser ein vidare vekst i merknader for halebiting, som var på 8,2 prosent for alle slakta griser i heile 2016 og 9,1 prosent så langt i 2017.

– For høg førekomst

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bransjens egne fant knapt et avvik hos norske grisebønder: – Kommer snart oppdatert instruks