Refsar kommunar for å valse over matjord

Kommunale jordbrukssjefar har ikkje fått uttale seg når rådmenn går for togtrasé som tar tre gonger meir dyrkajord. – Knebling, seier jordverninteresser.

Kritiske: Mjølkebonde Torbjørn Haugland (t.v.) risikerer at det splitter nye lausdriftsfjøset hans må rivast og at mykje jord går tapt om tilrådinga om å byggje to heilt nye spor eit stykke på sida av dagens toglinje blir følgt. Han og Hans Aarsland (t.h.) i jordvernforeininga reagerer på at landbrukskontora ikkje er høyrt og at jordvern blir lite vektlagt av kommunane. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kritiske: Mjølkebonde Torbjørn Haugland (t.v.) risikerer at det splitter nye lausdriftsfjøset hans må rivast og at mykje jord går tapt om tilrådinga om å byggje to heilt nye spor eit stykke på sida av dagens toglinje blir følgt. Han og Hans Aarsland (t.h.) i jordvernforeininga reagerer på at landbrukskontora ikkje er høyrt og at jordvern blir lite vektlagt av kommunane. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Dobbeltspor på Jæren

På den vel to mil lange strekninga mellom Sandnes og Nærbø i Rogaland blir det planlagt utviding til dobbeltspor.

I januar 2014 skreiv samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det er viktig med høgt tempo i planlegginga og bad Jernbaneverket lage kommunedelplan.

Jernbaneverket har lagt fram tre alternative traséar, men tilrår å byggje to heilt nye spor eit stykke på sida av dagens jernbanelinje. Det alternativet vil ta nær tre gonger så mykje dyrka jord, men utbygginga blir enklare og billigare. Kostnaden er anslått til mellom 8 og 10 mrd. kr.

Les fleire artiklar om jordvern her

– Har ikkje blitt involvert

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Jordvern på dagsorden