Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: Ikke nødvendigvis økte avlinger med GMO

Ukas mye omtalte GMO-rapport konkluderte med at det ikke kan bevises helsefare ved å spise GMO. Men rapporten viser også at GMO-vekster ikke gir større avlinger.

Mais, soya og bomull er de vanligste GMO-vekstene, og de rapporten har tatt for seg. Foto: Colourbox
Mais, soya og bomull er de vanligste GMO-vekstene, og de rapporten har tatt for seg. Foto: Colourbox

Det har vekket debatt at en sammenstilling av forskning om GMO fra National Academy of Scienes konkluderte med at det ikke var beviser for at GMO var helseskadelig å spise. Den konklusjonen har fått hovedtyngden av dekningen av rapporten, men det er mye annet interessant å hente i den hittil største sammenstillingen av forskning på feltet.

Les også: Bayer og Monsanto i oppkjøpssamtaler

Noe som for mange vil være oppsiktsvekkende, er konklusjonen om at GMO ikke nødvendigvis gir større avlinger enn konvensjonelle vekster.

Uenighet om økninger

Det rapporten konkluderer med, er at det er lite som tilsier at GMO-vekster gir større avlinger. De tar for seg data fra det amerikanske landbruksdepartementet, og skriver at "det ikke sees noen signifikant endring i avlingsraten hos GMO-vekstene sammenlignet med de konvensjonelle vekstene. "

De skriver at en del eksperimentelle undersøkelser indikerer en økning, men at det altså ikke kan påvises gjennom dataene at amerikansk landbruk produserer med avling nå som det er basert på GMO-vekster.

Les også: Stor usikkerhet om stillehavs-frihandelsavtale

Annonse

De skriver også at hvorvidt GMO-vekster gir mer avlinger eller ikke, er noe forskerne er uenige om. Dessuten påpeker de i rapporten at eventuelle forskjeller i avlingsstørrelse, kan skyldes andre faktorer enn spesifikt om planten er GMO eller ikke.

Har andre fordeler

«Genmodifiserte vekster som allerede har blitt kommersialisert har potensialet til å beskytte avlingene i områder hvor de har blitt introdusert, men de gir ikke større potensielle avlinger enn ikke-genmodifiserte planter,» heter det i rapporten.

Med andre ord: GMO-plantenes egenskaper gjør at de kan beskytte avlingene mot insektangrep og sykdommer, slik at mer av avlingene kan overleve. Men de gir ikke mer avlinger, og har heller ikke potensial for det.

Les også: Heidi Nordby Lunde åtvarar mot GMO-skremselspropaganda

Rapporten konkluderer med at grunnen til at så mange gårdbrukere likevel velger GMO-planter, kan skyldes andre funksjoner, som gjør at de for eksempel slipper å sprøyte åkrene med insektmiddel. Rapportutvalgsleder Gould hevder ifølge Farm Industry News at det er fleksibiliteten i teknologien, pluss andre fordeler, som gjør at så mange velger det over konvensjonelle planter.

Neste artikkel

Verdens villsvin forurenser mer enn 1 million biler