Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pest truer 12 milliarder bier

Mattilsynet er dypt bekymret for en svært smittsom bakterie som dreper bier.

Det kan bli mangel på norsk honning, og norske frukt- og bærdyrkere kan tape hundretalls millioner om sykdommen ikke lar seg stoppe her til lands.

Les også: Alvorlig sykdom hos bier i Agder

Honningbiene er truet av en bakterie som ikke er sett i Norge siden 1994. Sykdommen som internasjonalt har navnet biepest heter «åpen yngelråte». Så langt er oppimot 3000 bikuber destruert i Norge. Birøkterforbundet varsler mangel på norsk honning og bruker selv et ord som katastrofe. Det gjør også frukt- og bærdyrkere om utbruddet av den nye sykdommen som har sitt utspring i Aust-Agder.

- Katastrofe

- Om sykdommen sprer seg til biene i de viktigste frukt- og bærområdene her i landet er det en katastrofe, sier Marta Bjørgum Meland, leder av grøntutvalget i Norges Bondelag.

Honningproduksjonen til norske birøktere er en ting. Men avlinger vil synke voldsomt uten bier. Frukt- og bærproduksjon kan ikke klare seg uten pollineringa, og biene gjør også en viktig jobb for produksjoner som høstraps og fôrbønner.

- Enkelte undersøkelser som viser at avlingene kan synke med 30-40 prosent uten bier. Det vil være veldig alvorlig for landbruket, sier Trond Gjessing, daglig leder i Norges birøkterlag.

- Store deler av frukt og grøntproduksjonen sliter jo med dårlig inntjening allerede. Fravær av bier kan være det som bestemmer om det blir penger igjen for mange av dem. I tillegg vet vi at det blir færre også av andre insekter som hjelper til i naturen. Så at honningbiene er svært viktige for mange av kulturplantene våre er det liten tvil om, sier Gjessing.

Mattilsynet har så langt valgt avlivning som strategi for å begrense skadene av sykdomsutbruddet.

- Vi forsøker nå å utrydde sykdommen ved å destruere infiserte bigårder. Det er ingen tvil om at situasjonen er veldig alvorlig, sier seniorrådgiver Vibeke Bolme i Mattilsynet.

I de 60.000 bikubene som står omkring i landet bor det til enhver tid i en hektisk sommersesong rundt 50.000 bier i hver. Men med rundt fire ukers levetid på arbeiderne skiftes de ut om lag fire ganger hver sesong. Det vil si rundt 200.000 bier per kube per år. Ganget med 60.000 kuber blir det rundt 12 milliarder honningbier i lufta i Norge årlig. Derfor ynder da også Norges Birøkterlag å kalle seg landets største «arbeidsgiverorganisasjon».

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bier. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn (bikuber).

Annonse

Spredd fra Aust-Agder

Så langt har 32 birøktere i Aust-Agder, sju i Vest-Agder fire i Hedmark og en i Telemark måttet drepe alt de har av bier.

- Sannsynligvis vil jeg få beskjed om å brenne kubene mine også. Andre har allerede være nødt til å gjøre det, sier Leif Øyvind Sivertsen.

Han er dypt bekymret både for binæringa og konsekvensene for avlinger landet rundt om biepesten ikke lar seg stanse.I fylkene hvor sykdommen er oppdaget ut over Aust-Agder skyldes det at birøktere der har kjøpt kuber eller annet bimateriell fra sørlandsfylket.

- Det er ikke mulig å tallfeste tapene norske frukt- og bærdyrkere vil få om honningbiene blir borte. Men at det er hundretalls millioner er det liten tvil om, sier grøntutvalgsleder Meland.

- I Hardanger er det mange som driver birøkt utelukkende på grunn av pollineringa. Treffer ikke blomstring og bitrekk om våren blir det alltid veldig dårlig, sier hun.

Meland har derfor et lønnlig håp om at Mattilsynet lykkes i sin strategi med å utrydde sykdommen ved å brenne kuber og desinfisere materiell.

- For vi kan ikke klare oss uten honningbier, sier Meland.

Det er Vibeke Bolme i Mattilsynet enig i.

- Strategien nå er og utrydde sykdommen i Norge. Sprer den seg videre må vi tenke nytt. Det er jo mange land som har den og innser de må «leve med den», sier hun.

- At mange flere bigårder er infisert vil vi se til våren. Spørsmålet er bare hvor mange og hvor mange steder i landet, sier Gjessing.

Neste artikkel

Norske dyr si helse blir stadig betre