Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over halvparten av offentlige bygg må utbedres

Kun 34 prosent av bygningsmassen innen offentlig sektor er i tilfredsstillende eller god stand. Resten bør pusses opp eller rehabiliteres.

Oslo (NTB): En undersøkelse basert på opplysninger mellom mars og juni i år av Multiconsult, viser at det finnes et utbedringsbehov i kommunene på mellom 79 og 124 milliarder kroner. - Basert på funnene i undersøkelsen ser vi behov for tiltak. Vi anbefaler at det etableres en nasjonal handlingsplan for lukking av vedlikeholdsetterslepet, sier professor Svein Bjørberg i Multiconsult. Kun 34 prosent av bygningene som er undersøkt er bra nok. 31 prosent er så dårlig at det krever en omfattende teknisk oppgradering. 60 prosent av kommunene har vedlikeholdsplaner, men kvaliteten og oppfølgingen av planene varierer i stor grad, viser undersøkelsen. Nær alle kommunene viser til at de ikke har fått nok penger til å drive vedlikehold. I undersøkelsen fremkommer det også at det vil ta 17-20 år å ta igjen det tapte av vedlikehold på kommunale bygg. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg