Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ordfører krever helikopterjakt på ulv i Åsnes

80 sauer og lam er drept av ulv i kommunene Åsnes og Stange. Bortimot 300 er savnet. Ordfører Ørjan Bue vil sette inn helikopter for å få skutt ulven. Naturvernforbundet kan godta helikopterjakt om ulven blir bedøvet og ikke drept.

Formannskapet i Åsnes er kalt inn til ekstraordinært møte mandag formiddag. Fylkesmannens miljøavdeling, Mattilsynet, ordførere i nabokommunene og representanter fra bøndene er invitert til møtet. Kun én sak står på dagsorden.

- Vi må få oversikt over situasjonen på sauebeitene. Vestmarka i Åsnes er prioritert beiteområde, og flere unge har satset på sau. Etter forsommerens ulveangrep er de fortvilet og oppgitt, sier ordfører Ørjan Bue.

- Dyretragedie

Angrepene startet umiddelbart etter at sauene for tre-fire uker siden var sluppet på beite.

Les også: Solhjell: - Det er umulig å forhindre rovdyrtap

- Da vi kom med det fjerde lasset med sauer, måtte vi begynne å sanke sammen de første og ta dem med hjem igjen. Etter noen uker forsøkte vi på nytt, men resultatet ble det samme. Statens naturoppsyn har så langt bekreftet 75 drepte sauer og lam, og vi savner omtrent 300 av totalt 1200 som er sluppet på beite. Nå leter åtte-ti personer både seint og tidlig, men dyra er jaget og spredt over store områder, og lammene er skilt fra mødrene sine. Det er den største dyretragedien i manns minne her i Solør, sier sauebonde Kjell Eierholen.

Utslitte jegere

Fylkesmannen i Hedmark nølte ikke med å gi fellingstillatelse. Et lokalt jaktlag ble organisert, men resultatet er null død ulv.

- Det er tett furuskog i området og nesten håpløst å jakte. Etter flere ukers innsats er jaktlaget helt utslitt, sier Bue.

Ordføreren håper han får formannskapet med seg på en oppfordring om å sette Statens naturforvaltning (SNO) inn i jakta. Ved hjelp av helikopter har de helt andre muligheter til å ta ut ulven.

- De finner ulver når de skal merke dem, så da bør de klare det nå også, sier Åsnes-ordføreren.

Han er oppbrakt over de sentrale myndighetenes holdninger til rovvilt i beiteområdene. Fra mandagens møte regner han med at det går et klart signal til Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.

- Forvaltningen fungerer ikke. Bestandsmålet for ulv er nådd, og etter rovviltforliket skal det ikke være rovdyr i grønne områder. Likevel tar de dem ikke ut før de har gjort store innhogg i saueflokkene. Nå må staten ta ansvar, sier Bue.

Ja, på strenge betingelser

Dersom ulven ikke blir drept, men bedøvet og fraktet bort, avviser ikke fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet å bruke SNO og helikopter.

Annonse

- Under forutsetning av at det er eneste mulighet, kan vi gå med på en slik løsning. Jeg tviler riktignok på om det er mulig å finne ulven på denne årstiden, men bedøvelse og transport til et annet sted er langt å foretrekke framfor å skyte en ulv som kanskje kan ha verdifullt genetisk materiale for en ulvebestand truet av innavl, sier Håpnes.

Faglederen avviser tvert at det skal være fritt fram for å skyte ulv i prioriterte beiteområder.

- Ulven har lov til å være der, men terskelen for å ta den ut skal ifølge rovviltforliket være lavere. Med tre drepte ulver så langt og jakt på flere, synes Naturvernforbundet det har vært litt for enkelt å få fellingstillatelser i år, sier Håpnes.

Ulv i flere kommuner

Lederen i Hedmark Bondelag, Einar Myki, er invitert til møtet på Flisa mandag. Han støtter kravet om helikopterjakt.

- Ulvejakt om sommeren er utrolig vanskelig. I beitesesongen i fjor var det så å si hele tiden fellingstillatelse på ulv ett eller annet sted her i fylket, men kun én ble skutt. SNO og helikopter er uten tvil det mest effektive, og denne eller disse ulvene det handler om nå, gjør så stor skade at de må stoppes, sier Myki.

Siden det har vært ulveangrep på sau i flere av nabokommunene, er ikke bondelagslederen den eneste som tror det kan være flere ulver i området. Fra Våler og Nord-Odal er det rapportert om tap av sau til rovdyr, og ifølge sauebonde Kai Teppen skal SNO ha bekreftet at fem sauer er drept av ulv i Stange.

Teppens kollega Kjell Eierholen tviler på om rovviltforvaltningen eller sentrale politikerne har vilje til å gjøre noe for sauebøndene.

- De bare preker og hever lønna si. 31. oktober i fjor søkte vi om å få ta ut bjørn som da var i beiteområdene. Avslaget kom først nå for en ukes tid siden. Lenge før beitestart søkte vi fellingstillatelse på ulv. Svaret ble nei. Jeg tror ikke politikerne er i stand til å avgjøre om det skal være husdyr i Solør eller ikke, men det er det denne saken handler om, sier Eierholen.

-

Neste artikkel

Nortura løftar prisen på kjøtt og egg: – Stort behov for inntekt