Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opprør mot kutt i gaupejakta

Staten har kuttet jaktkvotene i Midt-Norge tre ganger på fire år. Resultatet er en gaupebestand sin er halvannen gang så stor som Stortingets bestandsmål.

Rovviltpolitikere, jegere og bønder som rammes av kutt i gaupekvoten er forbannet etter at Miljøverndepartementet (MD) tirsdag kuttet gaupekvotene fra 157 til 118 dyr, dagen før jaktstart.Organisasjoner på vernesiden i rovdyrdebatten hadde klaget på 6 av 7 kvotevedtak i rovviltnemndene. MD avslo 3 klager, men tok hensyn til klagene på Sørøstlandet, i Nordland og Midt-Norge.Toril Melheim Strand, lederen i den folkevalgte Rovviltnemnda i Midt-Norge, er lei av det hun kaller byråkratisk overkjøring.Rovviltnemnda foreslo kvote på 60 gauper i vinterens jakt, for å få bestanden ned på målet på 12 ynglinger årlig. MD endret kvoten til 44.- Vi blir hindret

I tre av de fire siste årene har MD kuttet i kvotene i Midt-Norge.- Det skjedde selv i 2009, da vi hadde 26,5 familiegrupper av gaupe i regionen, sier Toril Melheim Strand til Nationen.- Også da fikk vi høre fra Naturvernforbundet at kvoten ville bety bestandskrasj.Statssekretær Heidi Sørensen (SV) begrunnet i Nationen kvotekuttet i 2009 med at lavere kvote ville øke sjansen for å nå bestandsmålet på 12 ynglinger. Året etter telte forskerne 20 ynglinger.

Les også: Bestandsmålet nådd for gaupe, jerv og ulv

Siste telling fra 2011 viser 18 familiegrupper av gaupe i regionen. Det er 50 prosent mer enn Stortingets eksakte bestandsmål, selv etter 4 års arbeid for å kutte bestanden.- De såkalt faglige kuttene i jaktkvote som MD har gjennomført, har gjort det umulig for oss å gjøre det vi er satt til, nemlig å få gaupestammen ned på Stortingets bestandsmål.Nationen skrev tirsdag om hvordan Heidi Sørensen også i år forsikrer at årets kvotekutt øker sannsynligheten for at Stortingets bestandsmål blir nådd, i forhold til hva rovviltpolitikernes kvote ville gjort.Forbannet

I Aust-Agder, Telemark og Buskerud hadde de folkevalgte medlemmene i regionens rovviltnemnd satt kvote på 32 gauper. MD strøk tallet til 15, etter klage fra Foreningen Våre Rovdyr og Aksjonen Rovdyrets Røst.- Jeg er forbannet. MD innskrenker selvråderetten med en overkjøring av demokratiske styringsmodeller, sier leder Kjell Sølverød i Telemark Bondelag, til lokallagets nettsted.

Annonse

Han er klar for et nasjonalt oppgjør.- Avgjørelsen håner Stortingets rovviltforlik. Den vil havne på mer enn ett bord på Løvebakken, varsler Erik Fløystad, leder i Aust-Agder Bondelag.

Les også: Rovviltforliket: Her er hele teksten

Usikker prognose

Bøndene og rovviltpolitikerne mener grunnlaget for MD for å kutte jaktkvotene er faglig svakt. En ny beregningsmodell for gaupebestand, utviklet av forskningsprosjektet Scandlynx, anslår nemlig at det er 67 gaupefamilier i Norge.Ifølge forskerne er modellen foreløpig usikker. Den kan være til hjelp som et verktøy i prosessen med å sette jaktkvote, men:- Prognosene, og da særlig på regionnivå, vil være heftet med relativt stor usikkerhet, uttalte forsker John Linnell i Scandlynx da modellen ble offentliggjort i desember i fjor.I Midt-Norge ble det ifølge Rovdata telt 18 familiegrupper i fjor. Den nye modellen sier at det nå er 14, og det er derfor MD har kuttet jaktkvoten i Midt-Norge.

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår