Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opprinnelsesgarantier kan hindre grønn næringsetablering i Norge

Fornybar: Kanskje bør kraftleverandører i fremtiden merke all kraft som «grønn» eller «grå», skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Opprinnelsesgarantier for fornybar kraft gjør at norske kraftprodusenter kan selge fornybarheten i produktet sitt i Europa. Det er likevel store uenigheter mellom aktører fra politisk hold, kraftbransjen og finansforetak omkring ordningen. Kraftfylka mener at ordningen har en negativ effekt på vårt fornybare konkurransefortrinn, så lenge garantiene selges ut av landet. Derfor må den forbedres.

Man kan forstå kraftbransjens forsvar for ordningen. Kraftprodusentene tjener gode penger på garantiene, som sikrer at kjøperne kan merke strømmen som fornybar. Det at norske kraftprodusenter har et godt, fornybart produkt er noe de må kunne tjene penger på.

Det er likevel utfordringer ved ordningen. Salg av garantier følger ikke den fysiske kraftflyten. Dermed kan næringsaktører kjøpe garantier fra norske kraftverk, og etablere seg andre steder i Europa.

Norske næringsaktører som ønsker utenlands etablering basert på fornybar energi risikerer å bli møtt med et skuldertrekk. Så lenge de kan kjøpe norske garantier, kan de erklære seg som fornybare og etablere seg billigere i andre land.

En annen utfordring er den såkalte varedeklarasjonen for bruk av kraft i Norge. Den gjelder for de som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, og er basert på europeisk kraftmiks. Dette slår uheldig ut, siden svært mange av garantiene selges ut av landet. Dermed sitter vi på papiret igjen med kull- og atomkraft inn i den offisielle kraftmiksen. Norge selger i praksis ut fornybarheten.

• Les også: Google kjøper strøm fra Norges største vindkraftverk

Det er uheldig for ordningen at de fleste norske forbrukere og næringsaktører ikke forholder seg til opprinnelsesgarantier, fordi den fysiske kraften er fornybar. Mange norske kraftleverandører selger avtaler med opprinnelsesgarantier, men de fleste antar at strømmen er fornybar uansett. Og det er den – rent fysisk, selv om man ikke går inn på en slik avtale.

Annonse

Sammenhengen mellom fysikk og finansmarkeder er ikke lett å kommunisere. Ideelt sett burde opprinnelsesgarantier følge den fysiske kraftflyten. Da måtte man stille krav om oppkjøp av opprinnelsesgarantier i Norge. Ellers vil kraftselskapene miste inntekter, siden en svært liten andel av produksjonen eksporteres fysisk.

En annen mulighet er at staten kjøper opprinnelsesgarantier. Dette vil bli en garanti som sikrer selskapenes inntekter og en grønn norsk energimiks, også på papiret. Avskaffelse av ordningen er neppe aktuelt, siden dette er hjemlet i EU. De har foreslått forbedringer, som Kraftfylka støtter.

• Les også Kato Nykvists kommentar «Ut av oljeskyggenes dal»

Et forslag er at kraftleverandører i fremtiden må merke all kraft som «grønn» eller «grå», avhengig av om det kjøpes opprinnelsesgarantier. Det vil nok øke salget av garantiene hjemme.

Kraftfylka håper at politikerne og kraftbransjen kan finne løsninger som sikrer fellesskapets inntekter, samtidig som vi beholder vårt fornybare fortrinn.

Neste artikkel

Håper Frp-minister skal redde framtidig gårdsdrift