Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opplandskommuner krever mer penger til jaktlagene

Over halvparten av midlene til godtgjørelser til jaktlag i Oppland er oppbrukt, og beitesesongen er så vidt i gang. Derfor krever 23 av Opplands 26 kommuner mer penger.

Det er i alt gitt 26 fellingstillatelser i Oppland hittil i år, og rekordmange husdyr er tatt av rovdyr.

Den intensive rovdyrsommeren gjør at over halvparten av Oppland fylkes midler til godtgjørelser av kommunale jaktlag alt er brukt opp.

Krever ekstra midler

Derfor går flesteparten av kommunene i Oppland nå sammen og krever ekstra bevilgninger fra Miljøverndepartementet.

Les også: Enstemmig formannskap krever helikopter mot ulv i Åsnes

I brevet til departementet skriver de at ansvaret for skadefelling ikke kan dyttes over på kommunene, som allerede har svært presset økonomi. De sier at en effektiv jakt krever nok ressurser, og derfor trengs det penger.

Bekymring for jerven

Annonse

De sier at departementet må ta konsekvensene av rovdyrforliket på alvor, og påpeker at Oppland er et prioritert beiteområde.

Les også: Nord-Fron-bønder anmeldes for skuddpremie for rovdyrjegere

Videre uttrykker de bekymring for hva som skjer når også jerven begynner å jakte dyr - det er registrert fem ynglinger i jervområdene i fylket i år.

Brevet ble sendt til departementet og fylkesmannen i dag, og det har derfor ikke kommet noe svar fra departementet ennå.

Se hele brevet fra kommunene her.

Neste artikkel

Vedum utelukker ikke Frp-samarbeid i rovdyrspørsmål